BOGOMTALE

Den første lærebog i videomodellering

Videomodellering er en indlæringsteknik, som er udviklet på grundlag af anvendt adfærdsanalyse (ABA) og som især anvendes i forhold til børn med autisme. Videomodellering består i, at barnet skal imitere en kæde af handlinger, som demonstreres i en videooptagelse. Videooptagelsen anvendes altså som model for barnets adfærd og videomodellering baserer sig således på observationslæring – barnet observerer, hvad der gøres på videooptagelsen, efterligner adfærden og lærer siden at generalisere denne adfærd til andre situationer og uden videoforlæg.

Forskningen i videomodellering som indlæringsmetode startede i slutningen 1980erne, men metoden har først for nylig fået en større udbredelse. I starten blev der eksperimenteret med indlæring af sociale færdigheder og selvhjælpsfærdigheder (Charlop & Milstein, 1989; Haring, Kenndy, Adams, & Pitts-Conway, 1987), men siden har man også dokumenteret metodens effekt i forhold til legefærdigheder på forskellige niveauer (Cota et al., 2003; D'Ateno, Mangiapanello, & Taylor, 2003). Man har også forskningsmæssigt sammenlignet videomodellering med observationslæring af levende modeller (altså imitation af voksen eller legekammerat), og denne forskning tyder på, at videomodellering kan være in-vivo-modellering overlegen som indlæringsmetode (Charlop-Christy, Le, & Freeman, 2000).

Fordelene ved videomodellering er for det første, at læreren har en høj grad af kontrol over modelleringen (hvilket inden for anvendt adfærdsanalyse kaldes stimuluskontrol - det er således muligt via modelleringen, kameraføring og klipning at fokusere på de centrale elementer i adfærden og udelukke uvæsentlige eller forstyrrende detaljer). For det andet er modelleringen ens fra gang til gang, fordi modelleringen ikke udføres af forskellige personer i forskellige situationer, sådan som det ofte er tilfældet med in-vivo-modellering. For det tredje kan videooptagelserne genbruges igen og igen i flere forskellige sammenhænge, og videomodellering er altså en effektivt og en god udnyttelse af ressourcerne. Der er også noget, der tyder på, at videomodellering kan være særlig effektivt i forhold til børn med autisme, hvilket skyldes, at mange børn med autisme er særlig interesserede i video – videomodellering producerer således hos disse børn en høj grad af opmærksomhed og motivation, og det at se videoklip er i sig selv forstærkende på måladfærden.

Der har indtil nu ikke været nogen decideret lærebog i videomodellering, og videomodelleringsteknikker indgår heller ikke i nogen af de udbredte ABA-lærebøger – de såkaldte curriculumbøger (Leaf & McEachin, 1999; Lovaas, 2002; Maurice, Green, & Luce, 1996; Romanczyk, Lockshin, & Matey, 1995; Sundberg & Partington, 1998). Erfaringer med videomodellering er hidtil blevet formidlet via forskningsartikler og workshops for fagfolk og forældre.

Men nu er den første lærebog i videomodellering lige udkommet: Video Modelling and Behaviour Analysis: A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism . Den er skrevet af Christos Nikopoulos og Mickey Keenan, som tidligere sammen har offentliggjort videnskabelige rapporter om samme emne (Nikopoulos & Keenan, 2003, 2004). Christos Nokopoulos er lektor ved School of Health Sciences and Social CareBrunel University i England og har tidligere skrevet sin ph.d-afhandling om netop videomodellering for børn med autisme. Mickey Keenan er professor i psykologi ved Department of Psychology University of Ulster, Northern Ireland.

Selv om begge forfattere har en universitær baggrund, så er deres bog om videomodellering ikke akademisk, men meget praktisk orienteret. Bogen forklarer hvorfor og hvordan ABA-baseret videomodellering er effektiv i forhold til børn med autisme. Bogen giver praktiske introduktioner til teknikken, dens mål og forudsætninger. Illustrative case-beskrivelser bliver suppleret med diagrammer og fotos, som understøtter teksten.

Desuden indeholder bogen en indledning om funktionsnedsættelser på det sociale område hos børn med autisme og om anvendt adfærdsanalyse generelt.

Video Modelling and Behaviour Analysis: A Guide for Teaching Social Skills to Children with Autism
Christos Nikopoulos and Mickey Keenan
Foreword by Sandy Hobbs
Paperback, London: Jessica Kingsley Publishers, 208pp, 2006, £18.99, $34.95

Bogen kan bestilles online fra forlaget eller fra fx www.amazon.co.uk

Referencer

Charlop, M. H., & Milstein, J. P. (1989). Teaching autistic children conversational speech using video modeling. Journal of Applied Behavior Analysis, 27, 275-285.

Charlop-Christy, M. H., Le, L., & Freeman, K. A. (2000). A comparison of video modeling with in vivo modeling for teaching children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 537-552.

Cota, S., DeBar, R., Geckeler, A., MacDonald, R., Mansfield, R., O'Flaherty, C., et al. (2003). Using video modeling to teach pretend play to children with autism and typically developing peers. Paper presented at the Annual meeting of the Association for Behavior Analysis, San Francisco.

D'Ateno, P., Mangiapanello, K., & Taylor, B. (2003). Using video modeling to teach complex play sequences to preschooler with autism. Journal of Positive Behavior Interventions, 5, 5-11.

Haring, T. G., Kennedy, C. H., Adams, M. J., & Pitts-Conway, V. (1987). Teaching generalization of purchasing skills across community setting to autistic youth using videotape modeling. Journal of Applied Behavior Analysis, 19, 159-171.

Leaf, R., & McEachin, J. (1999). A Work in Progress: Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism. New York: DRL Books.

Lovaas, O. I. (Ed.). (2002). Teaching Individuals with Developmental Delays : Basic Intervention Techniques. Austin, TX: Pro.Ed Inc.

Maurice, C., Green, G., & Luce, S. C. (Eds.). (1996). Behavioral intervention for young children with autism: A manual for parents and professionals. Austin, TX, US: PRO-ED, Inc.

Nikopoulos, C. K., & Keenan, M. (2003). Promoting social imitation children with autism using video modeling. Behavior Modification, 18, 87-108.

Nikopoulos, C. K., & Keenan, M. (2004). Effects of video modeling on social initiations by children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 37, 93-96.

Romanczyk, R. G., Lockshin, S., & Matey, L. (1995). The Individualized Goal Selection Curriculum. Apalachin, NY: CBTA.

Sundberg, M. L., & Partington, J. W. (1998). Teaching Language to Children with Autism or Other Developmental Disabilities. Pleasent Hill, CA: Behavior Analysts.

Joi Bay / 08.08.06