BØGER

Opdateret udgave af intro-bog

I 1998 udgav adfærdsanalytikerne Sandra L. Harris og Mary Jane Weiss bogen Right from the Start – en bog, som har fået en enorm udbredelse især blandt forældre til nydiagnosticerede børn. Bogen fik succes, fordi den gav en letforståelig og overkommelig introduktion til ABA-behandling af børn med autisme. Og fordi den var skrevet af fagfolk, der har mange års erfaring med ABA-behandling på Douglass Developmental Disabilities Center, Rutgers University. Tilsammen har de to forfattere 55 års erfaring med ABA-behandlinger.

Right from the Start er nu udkommet i en totalt revideret 2. udgave. Førsteudgaven fra 1998 var fokuseret på ABA-teknikken Discrete Trial Teaching (DTT – trinvis læring i tilrettelagte omgivelser), som på daværende tidspunkt var næsten eneherskende. Men siden er der blevet udviklet og afprøvet en lang række adfærdsanalytiske pædagogikker, som kan og skal udføres i naturlige omgivelser. Incidental Teaching (IT - situationel læring), Natural Language Paradigm (NLP - naturligt sprog-paradigme), Pivotal Response Training (PRT – træning af centrale færdighedsområder) og Natural Environment Training (NET – træning i naturlige omgivelser). Disse oplæringsformer, som alle udføres i naturlige omgivelser, er nu introduceret i den nye udgave af bogen.

En anden væsentlig udvikling, der afspejler sig i den reviderede udgave, er den brede anerkendelse af det adfærdsanalytiske certificeringssystem, der administreres af Behavior Analyst Certification Board. Indførelsen af de to certificeringsniveauer – som hhv. junior og senior adfærdsanalytiker – har givet forældre mulighed for at sikre sig, at de personer, der arbejder med deres barn, har de fornødne kvalifikationer. Det er et væsentligt fremskridt frem for situationen for en halv snes år siden, hvor kvalitetssikringen var overladt til forældrene selv, fordi der ikke var en anerkendt certificeringsordning.

Formålet med bogen er – nu som tidligere – at give forældre den information, som er nødvendig for at kunne tage stilling til, om ABA-behandling er det rigtige valg, eller om det tilbud, som barnet modtager, har den tilstrækkelige kvalitet og intensitet. Bogen koncentrerer sig om tidlig og intensiv intervention. Den gennemgår hvordan en sådan behandling startes og udføres, og diskuterer også det forskningsmæssige grundlag for behandlingsformen. Læserne får også en grundig diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer for interventionen – centerbaseret, hjemmebaseret og institutionsbaseret behandling. Bogen slutter med et forslag til curriculum – indholdet i oplæringen.

Harris, S. L., & Weiss, M. J. (2007). Right from the start : behavioral intervention for young children with autism (2nd ed.). Bethesda, MD: Woodbine House. ISBN-numre (10 - 13 cifre): 9781890627805 1890627801. 175 sider, US$ 18.95.
Slå op i Bibliotek.dk (findes endnu ikke på danske biblioteker (sep. 2007))
Slå op i WorldCat
Slå op i amazon.uk

 

Joi Bay / 07.09.07