TIDSSKRIFTER

Nyt adfærdsanalytisk tidsskrift

Der udkommer i forvejen ikke mindre end 39 videnskabelige tidsskrifter, som specialiserer sig i anvendt, eksperimentel eller teoretisk adfærdsanalyse. Alligevel er der nu startet et nyt tidsskrift: The Journal of Speech-Language Pathology and Applied Behavior Analysis – forkortet JSLP-ABA. Som navnet siger, kombinerer det nye tidsskrift ABA med audiologopædi – tale- og hørepædagogik.

Anvendt adfærdsanalyse og audiologopædi har mange fællestræk og en kombination af disse tilgange kan resultere i mere effektive interventioner. Begge tilgange fokuserer på det individuelle barns særlige læringsstil og på effekter af behandling. Begge faglige traditioner adresserer funktionsnedsættelser ved at sætte ind direkte og specifikt imod disse i stedet for at anvende indirekte tilgange. Begge fag er baseret på procedurer, der er understøttet af forskning, der dokumenterer deres effekter. Og både adfærdsanalytikere og audiologopæder bruger dataregistrering til at dokumentere de enkelte børns udvikling.

Selv om mange adfærdsanalytikere har en stor viden om sprogtilegnelse og om talesprogets forskellige funktioner, så kan audiologopæder kvalificere denne indsats med deres detailviden om lyde og mundmotorik. Audiologopæder kan desuden medvirke til at vurdere enkelte børns parathed og potentialer for sprogtræning, samt rådgive om i hvilken rækkefølge sprogtræning skal udføres.

Kombinationen af anvendt adfærdsanalyse og talepædagogik er især interessant i forhold til børn med autisme. Det primære mål for den tidlige intervention er netop at behandle kommunikationsproblemer så som fraværende eller mangelfuldt talesprog, dårlig sprogforståelse, echolali samt udtaleproblemer. Autisme er et område, hvor adfærdsanalytikere og audiologopæder allerede hyppigt arbejder sammen. Og flere og flere audiologopæder tager en adfærdsanalytisk efteruddannelse. ABA-supervisionscentre beskæftiger også i stigende grad sådanne fagfolk med en dobbelt uddannelse som både adfærdsanalytiker og audiologopæd.

Redaktør for det nye tidsskrift er Joe Cautilli, som er certificeret adfærdsanalytiker og som arbejder på Children's Crisis Treatment Center i Philadelphia, Pennsylvania. I tidsskriftets redaktionskomité finder man en lang række fagfolk, som er både adfærdsanalytikere og har en talepædagogisk grunduddannelse. Lori Frost har udviklet det adfærdsanalytiske alternative kommunikationsmiddel PECS (sammen med Andy Bondy); Pat Mirenda er professor ved University of British Columbia at Vancouver og forsker i sprogudvikling og læsefærdigheder hos børn med autisme; Anne Holmes og Laura Hutt arbejder med sprogintervention på henholdsvis Eden Institute og New England Center for Children; James Halle er professor i specialpædagogik ved University of Illinois og forsker i sprogudvikling hos børn med autisme.

The Journal of Speech-Language Pathology and Applied Behavior Analysis har web-adressen http://www.slp-aba.com/

Se fortegnelsen over alle 40 adfærdsanalytiske tidsskrifter på ABAforum.dk
Relevante artikler fra The Journal of Speech-Language Pathology and Applied Behavior Analysis vil fremover blive abstractet på ABAforum.dk

Joi Bay / 12.01.07