BØGER

Ny antologi for fagfolk og forældre

Autism Spectrum Disorders: Applied Behavior Analysis, Evidence and Practice er en antologi om anvendt adfærdsanalyse som interventionsform i forhold til børn med autisme.

Bogen præsenterer bredden af forskningsbaseret viden inden for det felt, som går under fællesbetegnelsen anvendt adfærdsanalyse. Mange – selv folk, der har en vis viden eller erfaring om adfærdsanalytiske behandlinger – tror fejlagtigt at ABA er identisk med fx Discrete Trial Teaching (bordtræning - DTT) eller Applied Verbal Behavior (adfærdsanalytisk sprogindlæring - AVB), men begge procedurer er blot nogle eksempler på de mange resultater af adfærdsanalytisk forskning. Bogen har intentioner om at vise, at anvendt adfærdsanalyse er et bredt og levende felt med flere forskellige tilgange, der dog alle er funderet i den grundlæggende videnskab om adfærd.

Bogen henvender sig primært til fagfolk – eller vidende forældre – der allerede har en grundlæggende viden om ABA. Enten via grunduddannelsernes undervisning i læringspsykologi eller fra praktisk erfaring med børn med autisme. Målgruppen er således studerende eller praktikere inden for psykologi, audiologopædi, fysio- og ergoterapi, psykiatri, pædagogik og uddannelsesadministration. Men bogen vil også være velegnet til erfarne hjælpelærere eller pædagogiske medhjælpere, der skal arbejde med metoden. Ifølge redaktørerne vil bogen også kunne anvendes som lærebog på både kortere og længerevarende videregående uddannelser.

Bogen indeholder 8 kapitler, som hver især giver en aktuel oversigt over den forskningsbaserede viden og som alle afsluttes med konkrete anbefalinger til fagfolk baseret på denne viden. Kapitlerne behandler emner som adfærdsanalysens historie i relation til børn med autisme, misforståelser og myter om anvendt adfærdsanalyse, grundlæggende færdigheder (koncentration, øjenkontakt, delt opmærksomhed, generalisering m.v.), selvhjælpsfærdigheder, basale og avancerede sociale færdigheder, verbal adfærd og sprogindlæring, funktionelle analyser af problemadfærd samt uddannelse af fagfolk og forældre i anvendt adfærdsanalyse.

Forfatterne til bogen er forskere fra nogle af de førende amerikanske adfærdsanalytiske institutter – New England Center for Children;Douglass Developmental Disabililties Center;Center for Autism at Western Michigan University;Autism and Developmental Disabilities Program at University of Texas, Austin;Rehabilitation Institute at Southern Illinois University;University of Rochester Medical Center m.v.

Bogen er redigeret af professor Peter Sturmey og forskerstuderende Adrienne Fitzer. De er begge tilknyttet Queens College, City University of New York. Peter Sturmey har tidligere offentliggjort mere end 100 forskningsartikler om anvendt adfærdsanalyse og har bidraget til 25 antologier om samme emne.

Indhold:

Sturmey, P., & Fitzer, A. (2007). Autism Spectrum Disorders: Applied Behavior Analysis, Evidence and Practice. Austin, TX: Pro-Ed. ISBN: 978-1-4164-0209-1. Paperback, 300 pages, US$ 37.00. Kan købes fra forlaget Pro-Ed.
Slå op i Bibliotek.dk (findes endnu ikke på danske biblioteker (august 07))
Slå op i WorldCat
Slå op i amazon.uk

Joi Bay / 31.08.07