TIDSSKRIFTER

Nyt videnskabeligt tidsskrift

International Society for Autism Research har startet udgivelsen af et videnskabeligt tidsskrift om autisme - Autism Research hedder det nye tidsskrift. Tidsskriftet er ikke orienteret imod behandlingsforskning, men vil fokusere på den grundlæggende genetiske, neurobiologiske og –psykologiske forskning, og vil både publicere empirisk funderet forskning og teoretiske artikler.

Det nye tidsskrift vil adskille sig fra de øvrige fire autisme-specifikke tidsskrifter ved at bringe resumeer skrevet for lægfolk. De originale artikler vil – som noget unikt – indeholde to resumeer. Et traditionelt abstract skrevet for fagfolk og en populært opsummering af forskningsresultater skrevet for lægfolk. Desuden vil tidsskriftet indeholde tilsvarende opsummeringer af anden interessant forskning, som er offentliggjort i andre tidsskrifter.

I tilknytning til tidsskriftet oprettes desuden et website, som henvender sig til en bredere offentlighed. Her vil de populære opsummeringer af forskningsresultater være gratis tilgængelige og her vil der desuden være mulighed for at downloade podcasts af interviews med forskere. Websitet vil desuden indeholde referater fra møder og konferencer, som vil give offentligheden en større forståelse for autismeforskningen.

I starten vil tidsskriftet udkomme seks gange om året, men har planer om 12 udgivelser per år på et senere tidspunkt. Tidsskriftet udgives af forlaget John Wiley–Blackwell. Hovedredaktør er Anthony J. Bailey, der er professor i psykiatri ved Oxford University.

Der findes nu fem deciderede forskningstidsskrifter om autisme. Når der udkommer så mange tidsskrifter specifikt om autisme, så afspejler det selvfølgelig omfanget af forskning. Efterhånden som antallet af børn med autisme er vokset eksplosivt i de senere år, er også bevillingerne til forskning blevet forøget kraftigt. De mange forskningsresultater skal have udgivelseskanaler. Samtidig sker der en specialisering af autismeforskningen; en specialisering, som også komme til udtryk i videnskabelige tidsskrifter med hver sin faglige profil. Endelig spiller også konkurrencen mellem de stadig større videnskabelige tidsskriftsforlag en rolle. Udgivelse af videnskabelige tidsskrifter er blevet koncentreret på nogle få store udgivere, som hver for sig forsøger at dække markedet for tidsskrifter målrettet bestemte forskningsfelter. Med udgivelsen af det nye tidsskrift Autism Research har de fire største tidsskriftsforlag nu hver deres autismetidsskrift: Springer udgiver Journal of Autism and Developmental Disorders, Elsevier udgiver Research in Autism Spectrum Disorders, Sage udgiver Autism og Wiley udgiver Autism Research. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities udgives af ProEd - et mindre, specialpædagogisk og –psykologisk forlag.

Første nummer af tidsskriftet er gratis tilgængeligt fra forlagets website

Ud over tidsskriftet Autism Research afholder International Society for Autism Research en årlig konference, International Meeting for Autism Research (IMFAR) . Den næste IMFAR afholdes i London den 15-17. maj 2008.

Relevante artikler fra Autism Research vil fremover blive abstractet på ABAforum.dk

Joi Bay / 18.03.08