MATERIALER

Gratis adgang til Analysis of Verbal Behavior

Det adfærdsanalytiske tidsskrift The Analysis of Verbal Behavior er blevet gratis tilgængeligt on-line. Det gælder alle numre fra vol. 1 i 1982 til vol. 23 i 2007. De nyeste to årgange vil stadig kun være tilgængelige for abonnenter. The Analysis of Verbal Behavior har ikke tidligere været tilgængeligt i Danmark, hvor ingen biblioteker abonnerer på tidsskriftet.

Tidsskriftet The Analysis of Verbal Behavior udkommer en gang årligt med artikler om eksperimentelle studier og teoretiske overvejelser om verbal adfærdsanalyse. I begyndelsen var tidsskriftet meget teoretisk orienteret, men med tiden er der bliver offentliggjort flere og flere praksis-orienterede artikler. Bl.a. om børn med autisme.

Et temanummer om autisme (vol. 20, 2004) indeholder en teoretisk forståelse af autisme som en betingning-forårsaget forstyrrelse af verbal adfærd skrevet af Philip W. Drash and Roger M. Tudor. Andre adfærdsanalytikere kritiserer i sammen temanummer denne forståelse for at ignorere de stærke genetiske elementer i autisme. En anden interessant  artikel om børn med autisme kan findes i vol. 22 fra 2006, hvor Linda LeBlanc m.fl. diskuterer forskelle og ligheder mellem Applied Verbal Behavior (AVB) og Naturalistic Teaching (NET) som interventionsform for børn med autisme.

I alt har tidsskriftet offentliggjort 42 artikler om autisme. Men det kan være vanskeligt at finde frem til de relevante artikler i dette tidsskrift, der ikke indexeres i de gratis tilgængelige databaser – Medline og ERIC – men kun i PsycINFO, hvortil der udelukkende er adgang fra universitetsbibliotekerne eller for ansatte på universiteter.

The Analysis of Verbal Behavior redigeres af Jack Michael, som er en af pionererne inden for anvendt adfærdsanalyse og som har været en af hovedkræfterne bag revitaliseringen af begrebet verbal adfærd. Jack Michael har været lærer for mange af de adfærdsanalytikere, der i løbet af de seneste 20 år har operationaliseret analysen af verbal adfærd til en praktisk anvendelig interventionsform. Jack Michael er i dag professor emeritus ved Western Michigan University

Der er adgang til de gratis numre af The Analysis of Verbal Behavior fra websitet Pub Med Central, som er U.S. National Institutes of Health's clearingshouse for on-line tidsskrifter.

The Analysis of Verbal Behavior udgives af Association for Behavior Analysis International og de nyeste numre, der ikke er gratis tilgængelige, kan købes fra ABAIs website.

Se den samlede liste over adfærdsanalytiske tidsskrifter og hvor de er tilgængelige

Joi Bay /07.12.2009