BOGOMTALE

Ny vejledning i toilettræning

Ready, Set, Potty! er titlen på en ny adfærdsanalytisk bog om toilettræning af børn med autisme og andre udviklingsproblemer. Det er den fjerde i rækken af adfærdsanalytiske manualer i toilettræning. Det samtidig er den mest populariserede og en bog, som mere har karakter af en selvhjælpsbog end en adfærdsanalytisk curriculumbog.

Børn med autisme kan i mange tilfælde have svært ved at blive renlige. Det kan bl.a. skyldes, at de ofte har svært ved at forstå, hvad der forventes af dem, og at de ikke reagerer på naturligt forekommende sociale forstærkere – fx forældrenes glæde og stolthed når det lykkes at bruge en potte eller et toilet i stedet for bleen. For nogle børn med autisme handler vanskelighederne om sensoriske forstyrrelser – at de ikke kan mærke eller forstå kroppens signaler.

Bogen udgør et samlet system til renlighedstræning – et system, som forfatteren selv har udviklet på baggrund af sine professionelle og personlige erfaringer - hun er også mor til en søn med autisme. Systemet er opdelt i lang række faser og beskriver i detaljer forberedelserne til et succesfuldt træningsprogram. Herunder dataregistrering af en baseline, forstærkerudredning samt etablering af særlige promptingsteknikker.

Forfatteren Brenda Batts er adfærdsanalytiker og hendes bog er tydeligvis baseret på adfærdsanalytiske principper. Der er kapitler om, hvordan man anvender prompting og forstærkning i forbindelse med toilettræning, men disse – og andre – adfærdsanalytiske begreber anvendes ikke. Det gør bogen meget letlæst og tilgængelig for forældre, der ikke kender til ABA-metoden og hvis børn ikke nødvendigvis har modtaget ABA-træning tidligere.

Selv om bogen er adfærdsanalytisk i sin tilgang og er meget systematisk opbygget, så understøttes træningsprogrammet ikke af forskningsresultater. Metoden – som deler titel med bogen – er ikke blevet afprøvet forskningsmæssigt, men baserer sig udelukkende på forfatterens kliniske erfaringer med børn med autisme.

I lighed med de øvrige, adfærdsanalytiske bøger om toilettræning, så er Brenda Batts fortaler for, at toilettræning skal ske intensivt og i løbet af en kortere periode. Hun foreslår, at denne periode indledes med, at barnets bleer – ceremonielt – bliver smidt ud. Hendes metode hviler i høj grad på, at barnets kognitive forståelse af forventninger og den nye situation (et liv uden bleer) bliver tydeliggjort for barnet. Hun foreslår også, at overgangen fra bleer til ikke-bleer markeres med et hjemmelavet overgangsritual: en fest aftenen før starten på træningsprogrammet, hvor bedsteforældre og andre gæster inviteres. Disse ritualer – festen og udsmidningen af de tilbageværende bleer – retter sig i lige så høj grad imod forældrene og andre voksne omkring barnet som mod barnet selv. Det er også forældrene, der skal forstå at bleerne nu er fortid, og forældrene skal opleve det som et nederlag, hvis de ikke kan gennemføre renlighedstræningen med succes. Denne brug af prompting og forstærkning af forældrene gør bogen spændende og anderledes end de tidligere manualer i toilettræning.

Som nævnt er Batts bog den fjerde adfærdsanalytiske vejledning i renlighedstræning for børn med autisme og udviklingsforsinkelser. De tidligere er udkommet i hver sit tiår. Den første var Foxx & Axrin’s manual i højintensiv træning af tolietfærdigheder, som udkom i begyndelsen af 1970erne. Den næste er skrevet af Dunlap og ægteparret Koegel, som har været hovedmænd og –kvinder bag den adfærdsanalytiske tradition Positive Behavior Teaching. Den udkom midt i 1980erne. I 1998 udkom Maria Wheelers Toilet Training for Individuals with Autism & Related Disorders. Rækken af manualer til renlighedstræning demonstrerer den udvikling, som anvendt adfærdsanalyse har været igennem I den forløbne periode. Hvor den første bog repræsenterede en traditionel form for trinvis læring, hvor man systematisk kontrollerer situationen og de stimuli, barnet bliver præsenteret for, og fokuserede meget på forstærkning af den ønskede adfærd, så er de senere i højere grad baseret på en kombination af adfærdsregulering og kognitiv læring i naturligt forekommende læringssituationer. Samtidig er der – desværre – en tendens til at forskningsmæssig dokumentation kommer til at spille en mindre rolle. De første to vejledninger var skrevet af universitetsforskere og de anbefalede metoder var blevet afprøvet eksperimentelt. De to seneste bøger er skrevet af praktikere, som ikke leverer en tilsvarende dokumentation.

Batts, B. (2010). Ready, Set, Potty! Toilet Trining for Children with Autism and Other Developmental Disorders. London/Philadelphia: Jessica Kingsley.
ISBN-nummer: 9781849058339
Slå op i Bibliotek.dk:
Slå op i WorldCat:
Slå op i amazon.uk
Bogen koster £12.99 fra amazon.co.uk. Hertil kommer dansk moms samt forsendelse.

Tidligere adfærdsanalytiske bøger om toilettræning af børn med autisme:
Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1973). Toilet training the retarded; a rapid program for day and nighttime independent toileting. Champaign, Ill.,: Research Press.

Dunlap, G., Koegel, R. L., & Koegel, L. K. (1985). Toilet Training for children With Severe Handicaps: A Field Manual for Coordination Training Procedures Across Multiple Community Settings. Huntington, WV: Autism Traininig Center, Marshall University.

Wheeler, M. (1998). Toilet Training for Individuals with Autism & Related Disorders. Arlington, TX: Future Horizons.

Inden for TEACCH-traditionen er der udgivet en enkelt, 10-sider vejledning:
Boswell, S., & Gray, D. (1998). Applying Structured Teaching Principles to Toilet Training. Chapel Hill, NC: Chapel Hill TEACCH Center.

Der er offentliggjort to reviews af forskning i toilettræning for børn med autisme. De er abstracted på ABAforum.dk:
Forskningsmæssig dokumentation af toilettræning
Effektivitet af forskellige metoder til toilettræning

Joi Bay / 3+.09.2010