TIDSSKRIFTER

Formidling af adfærdsanalytisk forskning til praktikere

Firmaet Special Learning, som har specialiseret sig i produktion og salg af e-materialer om anvendt adfærdsanalyse, har startet en publikationsserie, der formidler forskning om ABA til praktikere. ABA Research Article Summary hedder serien, der udkommer som et elektronisk nyhedsbrev en gang månedligt.

Hvert ABA Research Article Summary fokuserer på et enkelt tema. Indtil videre er der udkommet 7 tema-numre om manding, spiseforstyrrelser, sociale færdigheder, sensoriske forstyrrelser, drillerier, sidediagnoser til autisme samt adfærdsmæssige problemer.

Et tema-nummer indeholder kortfattede referater af et dusin forskningsartikler, og referaterne er opdelt i en række undertemaer. Tema-nummeret om manding indeholder fx fire undertemaer: manding med PECS, udvikling af manding-færdigheder, brugen af stimuli som forstærker, samt etablering af delt opmærksomhed. Hvert undertema indledes med nogle få linjers introduktion til undertemaet, og herefter opsummeres de udvalgte forskningsartikler enkeltvis (15-20 linjer). Opsummeringen afsluttes med en slags konklusion, som kaldes Key Learnings For Clinicians And Parents.

ABA Research Article Summary giver altså ikke et samlet overblik over forskningen inden for bestemte ABA-forskningsområder.

Det er indlysende, at der i redigeringen sker en meget kraftig udvælgelse af de forskningsartikler, der refereres. Kun tre artikler om hvert underemne bliver refereret. Om fx PECS er der offentliggjort mere end 50 forskningsbaserede undersøgelser i videnskabelige tidsskrifter, og heraf er der altså kun refereret tre. Kvaliteten og brugbarheden af denne forskningsformidling afhænger således helt af udvælgelseskriterierne: er det netop de tre vigtigste forskningsresultater, som bliver refereret?

De enkelte forskningsreferater er på længde med de abstracts af forskningsartikler, som altid er gratis tilgængelige on-line. Men forskningsreferaterne forsøger ikke at give et samlet overblik over artiklen, men fokuserer på de resultater, der kan være betydning for praktikere. Og sproget er lettilgængeligt uden andre fagtermer end de adfærdsanalytiske, som formodes bekendte.

Målgruppen for denne forskningsformidling er praktikere og forældre, som forventes at kunne gøre oplysningerne anvendelige i deres terapeutiske og pædagogiske arbejde. Det er dog usikkert om disse kortfattede referater er detaljerede nok til at kunne opfylde et sådant formål. Referaterne givet et kortfattet indblik i nogle centrale forskningsartikler, men hvis man som fagperson eller for forælder vil inspireres mere må man læse de originale forskningsartikler.

Prisen for et enkelt ABA Research Article Summary er US$ 9.99 (58 DKK). Et årsabonnement (12 numre) koster US$ 99.99 (581 DKK). Efter betaling kan nyhedsbrevene downloades som en pdf-fil.

ABA Research Article Summarys kan købes på websitet for Special Learning

 

 

Joi Bay / 17.01.12