Letlæst introduktion til ABA-intervention i hjemmet


In-Home ABA Programs er en lille bog skrevet til forældre, der skal i gang med ABA-træning I hjemmet, og som ikke har tidligere erfaringer med hjemmetræning. Bogen er skrevet som en tænkt dialog med spørgsmål og svar mellem forældre og en supervisor. Den indeholder svar på de spørgsmål, som forældre til nydiagnosticerede børn typisk stiller om, hvordan ABA-træning i hjemmet kan tilrettelægges, og hvad de kan forvente sig, når træningen går i gang.

Udgangspunktet for bogen er, at det allerede er afgjort at barnet skal i gang med ABA-intervention. Der er derfor ingen diskussion af fordele og ulemper ved denne form for intervention. Bogen starter med at give et tre-siders overblik over anvendt adfærdsanalyse som fagområde, og resten af bogen er svar på grundlæggende spørgsmål. For eksempel: ’Hvor lang tid vil ABA-interventionen tage?’, ’Hvorfor skal mit barn have to trænere i stedet for én?’, ’Hvad gør en supervisor?’, ’Hvorfor skal træningen ske i hjemmet i stedet for i en daginstitution?’ og ’Hvad er vores opgaver som forældre?’.

Bogen er skrevet af en amerikansk supervisor og bærer derfor præg af den måde, ABA-intervention i hjemmet organiseres og finansieres på i USA. Fx bliver hjemmetræningen primært udført af professionelle i barnets hjem, og ikke – som i Danmark – primært af forældrene. Forældrenes rolle i den amerikanske form for hjemmetræning er at videreføre træningen, generalisere og sørge for, at barnet får lejlighed til at praktisere sine færdigheder i familien, på legepladsen, ved familiebesøg og på indkøbsturen. Bogen introducerer i den forbindelse en 50/50-procents tommelfingerregel: ABA-trænere er kun ansvarlige for halvdelen af barnets læring – resten påhviler forældrene.

Der er et helt kapitel, som udelukkende handler om brugen af ABA-principper uden for træningssessionerne, og om relationen mellem forældre og trænere. Her kan man bl.a. få svar på, om forældre kan være venner med deres barns ABA-træner – enten på Facebook eller i realiteten. Svaret er, at det skal man ikke – relationen skal være professionel. Forældre skal heller ikke indvie ABA-trænere i familiære problemer, ABA-trænere skal ikke fungere som babysittere eller aflastere for barnet med autisme, og ABA-trænere skal ikke inviteres til middag i familien med mindre det indgår i barnets spisetræningsprogram.

I et senere kapitel gennemgås nogle af de vigtigste ABA-begreber: forstærkning, promptning og promptfading, kædning, opretholdelse, ekstinktion, opretholdelse og generalisering samt forskellige typer af receptive og ekspressive øvelser.

Bogen indeholder også et kapitel om dataregistrering, hvor man introduceres til base-line, prober, mestring og mestringskriterier samt forskellige måder at præsentere data på.

Det afsluttende kapitel handler om forventninger til interventionen og interventionens afslutning. Kapitlet diskuterer alternative behandlinger og hvordan ABA-træningen kan fortsættes efter den tidlige, intensive intervention.

Som nævnt er bogen amerikansk og behandler derfor ikke specifikke danske eller skandinaviske traditioner for ABA-intervention. Bl.a. kan man i bogen ikke læse om, hvordan man integrerer hjemmetræning med en deltids børnehaveplads. Men bogen giver en grundlæggende og meget praksis-orienteret viden om adfærdsanalytisk intervention i hjemmet, og den besvarer mange af de spørgsmål, som forældre stiller i den periode, hvor de både skal vænne sig til, at deres barn har autisme, og at deres hjem bliver forvandlet til en slags daginstitution, hvor fremmede – trænere og supervisorer – definerer en stor del af barnets aktiviteter.

Som en første og letlæst introduktion til ABA-intervention i hjemmet fungerer bogen godt, hvis man har blik for forskellene på USA og Danmark. Den kan med sin meget praktiske tilgang og brugen af spørgsmål og svar med fordel anvendes som alternativ til de mere traditionelle introduktioner til ABA-intervention. Af gode grunde kan man ikke forvente at få viden om de særlige regler om hjemmetræning i Danmark.

Johnson, E. O. (2013). In-Home ABA Programs: Frequently Asked Questions about Applied Behavior Analysis for your Child with Autism. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.
ISBN-nummer: 9781849059183
Slå op i danske bibllioteker 
Slå op i worldcat 
Slå op i amazon.co.uk 

Se andre letlæste introduktioner til ABA-intervention

 

 

Joi Bay / 11.03.13