Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme

Behavior Imaging (B.I.) er betegnelsen for et system til videooptagelse og –analyse af adfærd. Systemet – der er baseret på softwaren B.I. Capture – er oprindelig udviklet af Georgia Institute of Technology, men sælges nu som et kommercielt produkt. En ny undersøgelse af læreres og andre fagfolks brug af systemet viser, at det især er anvendeligt til fjern-supervision.

Behavior Imaging er baseret på den adfærdsanalytiske erkendelse af, at en adfærd skal forstås i dens konkrete situation og at adfærden kontrolleres af både forudgående og efterfølgende begivenheder. Adfærdens ABC (Antecedents, Behavior, Consequenses) kaldes denne forståelse af adfærd, som er grundlaget for alle former for adfærdsanalytisk intervention. På dansk kan man bruge betegnelsen FAK – Foranledning, Adfærd, Konsekvens.

B.I. Capture er et pc-program, som bruges til at administrere videooptagelser. Et video- eller webcam-kamera kobles til en pc og kameraet optager kontinuerligt, men optagelserne bliver i første omgang kun gemt i en buffer – et midlertidigt lager – og først når man aktiverer en fjernbetjening, bliver de midlertidige optagelser gemt til senere brug. Et sådant capture-program kan fx bruges i en træningssituation: når man har afsluttet en øvelse og vil gemme den, aktiverer man fjernbetjeningen og de seneste fem minutters optagelser bliver automatisk gemt. På den måde gemmes kun de brugbare situationer, og man slipper for senere at skulle redigere mange timers videooptagelser for at finde frem til det relevante klip.

En anden brug af det samme program kan være i forbindelse med. funktionelle analyser af problemadfærd, hvor man er interesseret i at kunne observere og analysere både den forudgående situation og de efterfølgende reaktioner på en problemadfærd. Systemet er især anvendeligt til sjældent forekommende former for problemadfærd. I hjemmet eller i klassen opsættes et web-cam, og når adfærden forekommer, aktiveres B.I. Capture-programmet, således at den situation, der foranledigede adfærden og adfærdens efterfølgende konsekvenser bliver gemt til senere brug.

National Institutes of Health (NIH) har finansieret forskning i Behavior Imaging. En ny undersøgelse fra Boise State University viser, at systemet er let for lærere at anvende i klasseværelser og at de finder systemet anvendeligt i behandling af børn med autisme.

Dr. Uwe Reischl fra Boise State University, som har ledet undersøgelsen, fortæller, at Behavior Imaging især har vist sig brugbart for lærere, der anvender det til udredning af elevers færdigheder, personale som giver eller modtager supervision samt for personale, der har ansvaret for efteruddannelse i autismebehandling.

Undersøgelsen omfatter 29 lærere og andre fagfolk fra 11 forskellige skoler og klinikker for børn med autisme. Deltagerne afprøvede B.I. Capture i en måned og gennemførte i denne periode 8 forskellige øvelser med programmet. Efter forsøgsperioden udfyldte deltagerne et spørgeskema om programmets brugervenlighed og anvendelighed i behandling af børn med autisme.

Næsten 80 procent af deltagerne i undersøgelsen mener, at B.I. Capture kan effektivisere deres arbejde med børn med autisme. Deltagerne har især fremhævet mulighederne for at formidle videoklip af træningssituationer og af problemadfærd via internettet i forbindelse med fjern-supervision. En sådan brug af softwaren er især anvendelig for personale, der arbejder på fjerntliggende skoler og klinikker, hvor man ikke har let adgang til direkte supervision.

Undersøgelsen er endnu ikke publiceret.

Kilde: NewswireToday 14. februar 2009

B.I. Capture markedsføres af Caring Technologies/TalkAutism (Boise, ID). Prisen for selve pc-programmet er US$ 595 (3.475 DKK). Hvis man vil have mulighed for at annotere videoklip, eksportere videoklip til andre formater samt have adgang til mere avancerede analysefunktioner, så er prisen US$ 1.995 (11.650 DKK).

Redaktionen / 16.02.2009