Informationsteknologi til fjernsupervision

Firmaet Behavior Imaging Solutions – som tidligere kaldte sig Caring Technologies – arrangerer et webbaseret seminar om brugen af informationsteknologi i tidlig adfærdsanalytisk intervention for børn med autisme. Seminaret ledes af Dr. Daniel Openden fra Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC). Seminaret giver mulighed for at optjene efteruddannelsespoint for certificerede adfærdsanalytikere. Efteruddannelsespoint anvendes til fornyelse og opretholdes af certificering.

Seminaret starter onsdag den 29. september 2010 kl. 22 dansk tid. I løbet af seminaret vil man lære, hvordan supervisionscenteret anvender informationsteknologi til at give supervision til familier, der bor for langt væk til at modtage live supervision. Vha. fjern-supervision kan adfærdsanalytikere give supervision til flere børn og familier i stedet for at bruge deres tid på landevejen eller i fly. Desuden kan fjern-supervision billiggøre supervision for børn, der bor i områder langt fra adfærdsanalytikere.

De teknologier, der demonstreres, er udviklet af firmaet Behavior Imaging Solutions, som bl.a. står bag et pc-program, som bruges til at administrere og distribuere videooptagelser af adfærd. Et video- eller webcam-kamera kobles til en pc og kameraet optager kontinuerligt, men optagelserne bliver i første omgang kun gemt i en buffer og bliver først gemt til senere brug, når man aktiverer en fjernbetjening. Et sådant capture-program kan fx bruges i en træningssituation: når man har afsluttet en øvelse og vil gemme den, aktiverer man fjernbetjeningen og de seneste fem minutters optagelser bliver automatisk gemt. En anden brug af det samme program kan være i forbindelse med. funktionelle analyser af problemadfærd, hvor man er interesseret i at kunne observere og analysere både den forudgående situation og de efterfølgende reaktioner på en problemadfærd.

Underviseren er Daniel Openden, som har en ph.d.-grad i specialundervisning og er certificeret adfærdsanalytiker (BCBA-D). Han underviser på College of Education ved Arizona State University og er samtidig klinisk leder af Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC) i Arizona. Daniel Openden er desuden medredaktør af det adfærdsanalytiske tidsskrift Journal of Positive Behavior Intervention.

Det er gratis at deltage i det web-baserede seminar. Man tilmelder sig på webadressen https://www2.gotomeeting.com/register/715855083

Behavior Imaging Solutions har webadressen https://www.behaviorimaging.com/html/index.htm

Southwest Autism Research & Resource Center (SARRC) har webadressen http://www.autismcenter.org/

Tidligere artikler om informationsteknologi i ABA-interventioner
Elektroniske PECS-bøger
Adfærdsanalytisk iPhone applikation  
Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme
Oversigtsartikel om it i ABA-behandling af børn med autisme

 

Joi Bay / 13.09.2010