Træningsmaterialer til iPod og iPhone

Skærmbillede fra iPod Touch med apps

Firmaet Kindergarten.com har specialiseret sig i ABA-træningsmaterialer til iPod Touch og iPhone, og sælger 26 forskellige applikationer, der hver koster 99 cents. Kindergarten.com er oprettet af en mor til et barn med autisme, der har været i ABA-behandling. Michele Schilling var utilfreds med udvalget af træningsmaterialer og med de høje priser på trykte flash-cards. Derfor startede hun Kindergarten.com.

Applikationerne er baseret på principperne for anvendt adfærdsanalyse, og især den variant, der kaldes Verbal Behavior (VB). Applikationerne omfatter en lang række flash-cards til øvelser af receptiv identifikation. Hertil kommer materialer til øvelser inden for lyd-lotto, problemløsning, receptivt sprog samt sortering og kategorisering. I hver applikation er der ca. 60 forskellige øvelser. Materialerne kan vises i rækkefølge eller kan blandes tilfældigt.

Alle applikationer benytter syntetisk tale – dels til at modellere udtale af ord og dels til at give verbal forstærkning. Den syntetiske tale er på engelsk, men lyden kan slås fra, og materialerne kan derfor anvendes til ikke-engelsktalende børn. Hvis man slår lyden fra, går man imidlertid glip af den verbale forstærkning og af den klassiske musik, der spiller i baggrunden. Michele Schilling, der har udviklet applikationerne, mener, at klassisk musik har en særlig gunstig indvirkning på børns læring.

Applikationerne er designet, således at de kan anvendes af børn uden for træningssituationer. Det er tanken at øvelserne skal fungere som et spil, som børn kan udføre på egen hånd.

Kindergarten.com har webadressen www.kindergarten.com

Tidligere artikler om informationsteknologi i ABA-interventioner
Elektroniske PECS-bøger
Adfærdsanalytisk iPhone applikation  
Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme
Oversigtsartikel om it i ABA-behandling af børn med autisme

Joi Bay / 10.01.2011