Spekulation i app til børn med autisme

Markedet for applikationer til smartphones eller tablets er i kraftig vækst og oversvømmes med programmer, der i bedste fald er ufærdige og i værste fald er ren spekulation. Heller ikke markedet for ABA-applikationer til børn med autisme er fri for spekulative produkter. Ther-Ad for Autism er en sådan spekulativ applikation til iPad, iPhone og iPod Touch.

Navnet Ther-Ad er en kort form for Therapeutic Advertisements for Autism. Advertisements betyder i denne sammenhæng ikke en reklame, men derimod en annoncering eller fremvisning. Titlen refererer til den måde, hvormed applikationen fremviser modellerende videoklip.

Applikationen er ganske simpel at anvende. Man opretter et brugernavn til en klient (et barn med autisme) og uploader mindst to videoklip, hvoraf det ene fungerer som forstærker og det andet klip fungerer som modellering af en bestemt adfærd. Videoklippet med modellering skal være en kort optagelse af barnet, hvor barnet er filmet mens han eller hun udfører en ønskelig adfærd. Når applikationen startes, vises den forstærkende video, som imidlertid afbrydes på tilfældige tidspunkter. Barnet skal på dette tidspunkt samtidig trykke på to felter på skærmen, hvorefter videomodelleringen vises. Herefter fortsætter den forstærkende video, uden at barnet skal udføre andet end at trykke på de to skærmfelter.

Producenterne af denne applikation hævder i deres pressemeddelelse, at applikationen er baseret på adfærdsanalytisk forskning i modellering. De skriver, at mange forskningsresultater har vist, at video-selvmodellering, som fremvises af forældre eller af lærere, har hjulpet børn med autisme til at forøge en ønskværdig adfærd og begrænse uønsket adfærd. De henviser også til, at modellering er en anerkendt intervention, som figurerer på listen over effektive interventioner hos National Autism Centers National Standards Project.

Det er rigtigt, at modellering og video-modellering er anerkendte og veldokumenterede former for adfærdsanalytisk intervention. Men der findes næppe forskning i video-modellering, der kan understøtte denne form for modellering, hvor der blot sker en fremvisning af en ønskværdig adfærd. Videomodellering forudsætter normalt at en kompliceret adfærd bliver nedbrudt til enkelte og simple elementer, som fremvises hvorefter barnet skal imitere den fremviste adfærd umiddelbart efter fremvisningen. Først når barnet imiterer eller forsøger at imitere den adfærd, der vises i videoklippet, gives der forstærkning. I Ther-Ad-applikationen bliver barnet forstærket blot for at kigge på video-klippet og barnet skal ikke selv præsentere adfærd ud over at trykke på to trykfølsomme felter på skærmen.

Ther-Ad for Autism er efter alt at dømme spekulativ i sin udnyttelse af adfærdsanalytiske referencer, og er måske også spekulation i den interesse, der blandt forældre til børn med autisme er for anvendt adfærdsanalyse og for applikationer til iPad og andre touch-devices. Ther-Ad for Autism burde sælges som et spil - ikke som en adfærdsanalytisk intervention.

Ther-Ad for Autism produceres af Data Makes the Difference, der er oprettet af ægteparret Steve og Liz Maher, der er forældre til et barn med autisme. Firmaet sælger desuden applikationerne Behavior Tracker Pro og Skill Tracker Pro.

Kilde: American Consumer News, 27. April 2011

Læs om Ther-Ad for Autism på firmaets website http://www.behaviortrackerpro.com/support/therad/
og på iTunes: http://itunes.apple.com/us/app/therad-for-autism/id422798124?mt=8#

Prisen er US$ 14.99

Tidligere artikler om informationsteknologi i ABA-interventioner
Applikationer til dataregistrering
Træningsmaterialer til iPod og iPhone
Elektroniske PECS-bøger
Adfærdsanalytisk iPhone applikation  
Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme
Oversigtsartikel om it i ABA-behandling af børn med autisme

Joi Bay / 18.05.2011