App om apps om autisme

Autism Apps er en app om apps til personer med autisme. App’en er baseret på en database, der løbende opdateres og som indeholder informationer om flere hundrede apps til iPad og iPhone/iPod inden for 35 forskellige kategorier. App’en indeholder ikke kun de sædvanlige informationer om apps, der kan læses andre steder, men har også links til relevante anmeldelser og video-demonstrationer. Og så er den gratis både at installere og bruge.

Autism Apps er en database over flere hundrede apps, der er målrettet eller velegnede til personer med autisme, og som kan afvikles på en iDevice (iPad, iPhone eller iPod Touch). Databasen er søgbar og det er derfor muligt at finde frem til apps, der ellers kan være svære at lokalisere.

En del af indholdet i databasen er genbrug af de informationer, der allerede er tilgængelige i iTunes. Det gælder således beskrivelsen og skærmbilleder fra både iPod og iPhone/iPod. Men hertil kommer links til anmeldelser; links til videodemonstrationer af app’en samt en kategorisering i mere end 30 forskellige typer af apps. Databasen opdateres løbende efterhånden som der kommer flere apps i iTunes, men allerede nu er antallet af apps overvældende. Det er muligt at afgrænse sine søgninger i databasen ud fra pris og om den skal være udviklet til iPad eller de mindre iDevices.

Blandt de kategorier, der vil være direkte relevante til børn i ABA-intervention er bl.a. en særlig kategori med ABA-apps, apps til dataregistrering, apps til udredning samt apps til fagfolk, der arbejder med børn med autisme. Også kategorierne flashcards, IEP (individuelle planer), alternative kommunikationsmidler og apps til læring af sociale færdigheder vil være relevante for de fleste børn i ABA-intervention. Hertil kommer kategorier om akademiske færdigheder, kreative færdigheder samt finmotoriske færdigheder.

I forhold til bogen Apps for Autism (se artiklen Apps til børn med autisme) er Autism Apps betydelig mere anvendelig. Den er ikke statisk som en bog, den er gratis og den indeholder links til både uafhængige anmeldelser og til video-demonstrationer af app’ene. Desuden er der omtalt mange flere forskellige apps i Autism Apps end i Apps for Autism, men til gengæld er der få eller måske ingen kvalitetskriterier i udvælgelsen af autisme-relevante apps. Det kan også i nogle situationer være en ulempe at Autism Apps kun er brugbar, hvis man har forbindelse til Internettet; databasen over apps ligger på en central server og hvis man ikke har forbindelse til denne, så mangler alle informationer.

Autism Apps er produceret af firmaet Touch Autism, der også sælger flere andre apps til børn med autisme. Touch Autism består af Jenny Winningham, der er certificeret adfærdsanalytiker, og programmøren Tomas Krones.

Autism Apps er gratis

Tidligere artikler om informationsteknologi i ABA-intervention
Guides til apps for børn med autisme
Apps til børn med autisme
Spekulation i app til børn med autisme
Applikationer til dataregistrering
Træningsmaterialer til iPod og iPhone
Elektroniske PECS-bøger
Adfærdsanalytisk iPhone applikation  
Behavior Imaging som redskab i behandling af autisme
Oversigtsartikel om it i ABA-behandling af børn med autisme

Joi Bay / 30.03.2012