Links

Der findes mange websites om ABA. Her er blot et lille udvalg opdelt i kategorier.

Interesseorganisationer for pårørende til personer med autisme

FEAT (Families for Early Autism Treatment)
ABA-forening med afdelinger i mange amerikanske stater og canadiske provinser.

PEACH (Parents for the Early intervention of Autsm in Children)
Den engelske ABA-forening.

Irish Autism Action
Den irske ABA-forening.

PEAT (Parents' Education as Autism Therapists)
Den nordirske ABA-forening - stiftet 1997

ABA Parents Schweiz
Den schweiziske ABA-forening - stiftet 2001.

A.B.A. Apprendre Autrement
Den franske ABA-forening for forældre og fagfolk - stiftet 2004.

ABIA - Autism Behavioral Intervention Association
Australsk ABA-forening - stiftet af forældre til børn med autisme i 1996.

Autismawareness
Australsk ABA-forening med ambitioner om at blive national men indtil videre med hovedvægt omkring Sydney

Autism Behavioural Intervention Queensland (ABIQ)
ABA-foreningen i Queensland, Australien

Autism Behavioural Intervention NSW (ABI)
ABA-foreningen i New South Wales, Australien.

Action for Tasmania's Autistic Children (ATAC)
ABA-forening i Tasmanien, Australien

Autism Intervention Trust
Interesseorganisation for ABA-familier i New Zealand

Tsumiki no Kai
Den japanske ABA-forening.

Foreninger for fagfolk

Association for Behavior Analysis International
Den internationale ABA-forening for fagfolk, men med en kraftig overvægt af amerikanske adfærdsanalytikere. Fungerer som en paraplyorganisation for 64 regionale foreninger og 27 specialforeninger. Arrangerer den årlige ABA-konference og en tilsvarende international konferende hvert andet år.

European Association for Behaviour Analysis
Den europæiske sammensluning af adfærdsanalytikere.Nationale adfærdsanalytiske foreninger
Association for Behavior Analysis International giver links til adfærdsanalytiske foreninger verden over - bl.a. den norske, den svenske og den islandske.

Andre web-ressourcer
Behavior Analyst Certification Board (BACB)
Organisation, der certificerer adfærdsanalytikere. Deres site indeholder bl.a. en liste over alle certificerede adfærdsanalytikere samt etiske standarder for adfærdsanalytisk arbejde.

The Cambridge Center for Behavioral Studies (Autism Section)
Privat organisation til fremme af Applied Behavioral Analysis generelt og specifikt i forhold til autisme. Hjemhørende i Cambridge, Massachusets.

Behavior Analyst Online
Organisation som udgiver en række online videnskabelige tidsskrifter og organiserer et antal specialiserede mailinglister.

Schafer Autism Report
Dagligt elektronisk nyhedsbrev, som dækker alle engelsksprogede autisme-nyheder (tidl. FEAT News). SAR udgår fra ABA-miljøet i Californien. Redaktøren hedder Lenny Schafer.

Redaktionen / 14.03.2012