Litteratur om anvendt adfærdsanalyse

Den væsentligste kilde til anvendt adfærdsanalyse på dansk er websitet ABAforum.dk. På tryk findes der kun ganske lidt litteratur på dansk. Det skyldes, at anvendt adfærdsanalyse er en relativ ny metode i Danmark.

Dansk litteratur om ABA-behandling af børn med autisme
Norske og engelske introduktioner til ABA-behandling af børn med autisme
Curriculumbøger til helhedsorienterede adfærdsanalytiske behandlinger
Lærebøger og manualer til enkelte adfærdsanalytiske teknikker

Generelle lærebøger i anvendt adfærdsanalyse
Samlet oversigt over dansk adfærdsanalytisk litteratur
Personlige beretninger og cases om børn i ABA-behandling
Adfærdsanalytiske tidsskrifter

Dansk litteratur om ABA-behandling af børn med autisme

Andersen, L., & Bay, J. (2004). ABA-behandling til børn med autisme: Intensiv og tidlig pædagogisk behandling af autisme hos børn. København: ABA-foreningen; ABA-forum. Bestilles fra ABAforum.dk

Temanummer om ABA, Autismebladet nr. 4. 2003. Indeholder følgende artikler:
Redaktionen af ABAforum.dk: Introduktion til ABA: En kort introduktion til anvendt adfærdsanalyse
Svein Eikeseth: Effekter af adfærdsanalytisk behandling – norske data
Sigridur Lóa Jónsdóttir: Integration af børn med autisme i ABA-behandlingsforløb – de islandske erfaringer
Ulrika Långh: Forældreinddragelse i intensiv ABA-behandling – de svenske erfaringer
Anja Hansen: Et dansk ABA-forsøgsprojekt i Århus

Vibeke Bye Jensen, Rummelige daginstitutioner: Vi skal være der for de anderledes
Børn & Unge nr. 38 / 2005

Tine Sejbæk, ABA giver resultater
LFS Nyt nr. 7 2006

 

 

 

Lettilgængelige norske og engelske introduktioner til ABA-behandling af børn med autisme

Holden, B. (2005). Autisme: Amandas møte med atferdsanalysen. Oslo: Gyldendal akademisk.
Findes på danske biblioteker. Kan lånes via www.bibliotek.dk
Kan købes for NOK 325,- (plus forsendelse) hos Gyldendal Norsk Forlag

Harris, S. L., & Weiss, M. J. (2007). Right from the start : behavioral intervention for young children with autism (2nd edition). Bethesda, MD: Woodbine House.
ISBN-numre (10 - 13 cifre): 9781890627805 1890627801
Slå op i bibliotek.dk
Slå op i worldcat
Slå op i amazon.co.uk

Johnson, E. O. (2013). In-Home ABA Programs: Frequently Asked Questions about Applied Behavior Analysis for your Child with Autism. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.
ISBN-nummer: 9781849059183
Slå op i danske bibllioteker
Slå op i worldcat
Slå op i amazon.co.uk

Joi Bay / 09.03.2013