Præsentationer af ABA

Overhead-præsentationer af ABA-emner bliver anvendt som støtte til mundtlige fremlæggelser af ABA som behandlingsmetode og af mere specifikke områder inden for ABA-pædagogik og behandling. Overhead-slides giver kun informationer i stikordsform, og kan være svære at forstå eller anvende, hvis man ikke har hørt den tilhørende mundtlige fremlæggelse, eller hvis man ikke i forvejen er godt inde i emnerne. De nedenstående præsentationer kan anvendes som orientering i hovedpointer om ABA eller som inspiration, hvis man selv skal præsentere ABA.

 Titel  

Den Nationale Autismekonference (2004)

  OH slides  
Linda Andersern & Cecilia Brynskov: ABA - en introduktion   HTML | PDF | PPT  
Linda Andersern & Cecilia Brynskov: ABA i praksis   HTML | PDF | PPT  
Anja Hansen & Annette Hoffmann Møller: Et ABA-projekt i en århusiansk børnehave
  HTML | PDF | PPT  
Jette Præst & Mai-Britt Syberg: TIPO-projekt på en folkeskole
  HTML | PDF | DOC  

Filformater
HTML - kan læses i en almindelige web-browser
PDF - forudsætter Acrobat Reader
PPT - forudsætter Microsoft Powerpoint eller tilsvarende
DOC - forudsætter Microsoft Word eller tilsvarende

 

 

 

Redaktionen / 13.05.2004