Workshop med Lynn McClannahan og Patricia Krantz er aflyst!

På grund af sygdom har Lynn McClannahan og Patricia Krantz aflyst deres rejse til Europa og den annoncerede workshop er derfor udskudt. Vi regner med at den kan afholdes i foråret 2006. Indbetalte gebyrer tilbagebetales.

Den 10. december 2005 i København

Formål

ABAforum har med støtte fra Socialministeriet fået mulighed for at invitere to ledende ABA forskere og praktikere til at afholde en workshop med foredrag og to eftermiddagssessioner. De inviterede gæster har mange års erfaringer med forskellige ABA metoder og er blandt de ledende internationale kræfter i at videreudvikle og tilpasse ABA teknikker inden for nye færdighedsområder hos børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF). De har også markeret sig som gode formidlere, hvilket kan ses i flere af deres velskrevne og godt formidlede publikationer.

Indhold

Workshoppen sætter fokus på flere væsentlige problemområder hos børn med ASF samt gennemgår hvordan en variation af adfærdsanalytiske teknikker med fordel kan inddrages når disse problemer skal forandres til kompetente færdigheder og selv-kørende aktiviteter.

  • hvordan kan større eller mindre grader af passivitet vendes til selv-initierede aktiviteter
  • hvordan arbejdes struktureret og systematisk med læring i naturlige miljøer
  • hvordan kan et curriculum (et individuelt tilrettelagt og tilpasset læringsprogram) tilrettelægges i den tidlige indsats
  • hvordan kan scripts fungere understøttende og stimulerende for udvikling af konversation
  • hvordan kan forældre fungere som samarbejdspartnere til professionelle

Programmet består af en kombination af foredrag i formiddagens program og to parallelle workshops om eftermiddagen. Efter hvert foredrag om formiddagen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål. I de to parallelle workshops fokuseres der på en kombination af oplæg, demonstrationer, video og cases samt diskussion med deltagerne.

Arbejdssproget er engelsk, men der er mulighed for at fagspecifikke udtryk i nødvendigt omfang kan oversættes til dansk.

Socialministeriet har ydet støtte til gennemførslen af workshoppen.

Deltagergruppe

Forældre og fagpersoner som har interesse i at få indsigt i ABA metoder inden for et bredt spektrum. Kendskab til ABA er ikke en forudsætning, men det faglige udbytte øges hvis man har orienteret sig i følgende:

Bay, Joi & Andersen, Linda. ABA behandling til børn med autisme. ABAforum. Kan bestilles på ABAforum.dk (2004)

Redaktionen. Hvad er det særlige ved ABA. ABAforum.dk (2003)

For en oversigtlig præsentation af ABA-litteratur se http://www.abaforum.dk/materialer/litteratur.php

Program

09:30

Kaffe og registrering

 

 

10:00

Velkomst og præsentation

 

 

10:15

Foredrag - Using activity schedules in children's homes:  Parents as partners, Patricia Krantz

 

 

11.30

Pause

 

 

11:45

Foredrag - Incidental teaching, Lynn McClannahan

   

13.00

Frokost

 

 

14.00

To parallellel workshops

Teaching conversation:  Scripts and script-fading procedures, Patricia Krantz

Curriculum for early intervention, Lynn McClannahan

   

16:30

Afslutning og afrunding

   

Præsentation af Patricia Krantz og Lynn McClannahan

Under kvalitetsmærket ’Krantz & McClannahan’ er Patricia J. Krantz og Lynn L. McClannahan nærmest blevet en institution i det adfærdsanalytiske fagmiljø. De har studeret sammen, de har begge taget deres ph.d-grader ved det førende adfærdsanalytiske institut på Kansas University, sammen har de ledet Princeton Child Development Institute igennem 30 år og sammen har de skrevet en lang række banebrydende forskningsartikler og bøger om adfærdsanalytiske interventioner i forhold til børn med autisme.

Sideløbende med det praktiske pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde på Princeton Child Development Institute har Krantz & McClannahan bedrevet en omfattende forskning inden for adfærdsanalytisk interventioner. I 1980erne var det Krantz & McClannahan, som i en række studier dokumenterede effekten af Incidental Teaching (situationel læring) i forhold til børn med autisme. I 1990erne udviklede Krantz & McClannahan ABA-teknikken Activity Schedules, som er en pædagogisk metode til aktivering og selvstændiggørelse af passive børn med autisme. Senest har de i fællesskab forsket i og videreudviklet Scripts & Script-fading som middel til at udvikle børn med autismes sproglige og kommunikative kompetencer. Deres bog: Teaching Conversation to Children with Autism: Scripts and Script Fading, udkommer november måned på Woodbine House

Se bibliografi over forskningsartikler og bøger skrevet af Krantz & McClannahan

For en dansk introduktion til Acticity Schedules se artiklen Om kunsten at stimulere selvstændige aktiviteter hos børn med autisme på ABAforum.dk

Princeton Child Development Institute – PCDI – har Krantz & McClannahan udviklet et helhedsorienteret og livslangt tilbud til personer med autisme. I stedet for – som mange andre adfærdsanalytiske centre – at koncentrere arbejdet omkring den tidlige, intensive indsats for småbørn med autisme, har de gradvist udvidet målgruppen, som i dag også omfatter skolebørn, unge og voksne med autisme. I erkendelse af, at ikke alle børn og unge med autisme kan integreres i samfundet og arbejde eller bo selvstændigt, har de udviklet særlige adfærdsanalytiske tilbud til voksne med autisme, der har brug for beskyttede omgivelser: The Adult Life-Skills Program, som retter sig imod beskæftigelse af voksne med autisme og Family Focus, som er kollektiver for voksne med autisme. Begge disse tilbud er – lige som de øvrige programmer på PCDI – baseret på teknikker og pædagogikker fra anvendt adfærdsanalyse. Læs mere om Princeton Child Development Institute på websitet: http://www.pcdi.org/aboutUs/history.asp

Pris

Deltagelse i workshoppen koster:
1000 kr for fagpersoner
500 kr for forældre
250 kr for fuldtidsstuderende
Prisen inkluderer kaffe og frokost

Sted

Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrupvej 101, 2400 København NV

For rejseanvisninger se http://www.dpu.dk/site.asp?p=4508

Tid

Lørdag den 10. december fra kl. 10.00 til 17.00

Arrangør

ABAforum.dk ved Linda Lundgaard Andersen og Joi Bay

Workshoptilmelding

For yderligere informationer vedrørende deltagelse i workshop kontakt Linda Lundgaard Andersen, email lla@ruc.dk .

For tilmelding til workshoppen udfyldes tilmeldingsblanket, som skal printes og sendes til ABA-forum, Mai-Britt Syberg, Porsholtparken 10 6740 Bramming.

Kursusgebyr indbetales til Sydbank reg.nr. 7701 kontonr. 387413 med påtegning: Workshop Krantz & McClannahan og navn

Samtidig opfordres til at tegne et medlemskab af ABAForeningen, som arbejder på at fremme tidlig og intensiv behandling af småbørn med autisme: www.abaforum.dk/forening/index.php


 

 

Redaktionen / 21.10.2005