Konference om tidlig identificering og tidlig, intensiv intervention


Glenne Autismesenter afholder en konference med titlen Tidlig identifisering og tidlig og intensiv innsats i forhold til barn med autismespektrumforstyrrelse. Det sker mandag den 23. og tirsdag den 24. oktober 2006. Stedet er Rica Park Hotell i Sandefjord i Norge.

Blandt oplægsholderne er professor Douglas Greer fra Columbia University. Douglas. Greer er professor i pædagogik og psykologi ved Columbia University i New York og leder af CABAS. CABAS står for Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling, og er samtidig navnet for en række ABA-skoler for børn med autisme i USA, Irland og Hong Kong. CABAS er en adfærdsanalytisk model som er baseret på eksperimentel adfærdsanalyse. I modellen er det ikke kun børn, der behandles intensivt og systematisk; alle involverede – forældre, lærere, vejledere – oplæres og efteruddannes efter adfærdsanalytiske principper. På konferencen vil Douglas Greer give en introduktion til Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling.

Douglas Greer taler også taler om Identification and Induction of Verbal capabilities as Developmental cusps. Begrebet developmental cusp (cusp betyder egentlig en ”spids”) er oprindelig udviklet af adfærdsanalytikeren Donald Baer. Developmental cusp er defineret som ”en adfærdsmæssig ændring, der har konsekvenser ud over ændringen i sig selv”. Developmental cusps indebærer at der sker en omfattende udvikling af andre adfærds- og færdighedsområder. Som eksempel kan man nævne når småbørn lærer at gå og at tale. Douglas Greer vil tale om, hvordan man bestemmer og udvikler verbale cusps hos børn med autisme. Verbale cusps sætter barnet i kontakt med andre færdighedsområder, som er altafgørende for dets videre udvikling.

Svein Eikeseth, som er professor i psykologi ved Høgskolen i Akerhus og leder af supervisionscenteret NOVA. Eikeseth vil holde to oplæg. I første omgang gennemgår han effektstudier af tidlig oplæring af førskolebørn med autisme. Forelæsningen vil gennemgå den eksisterende forskning på området, og giver et indblik i forskellige metoders effektivitet og dokumentationsgrundlag. Eikeseth taler også om kriterier for effektiv behandling. Forelæsningen giver et indblik i, hvilke kriterier, som er centrale for at kvalitetssikre effektiv behandling af børn med autisme.

Kenneth Larsen, som er specialkonsulent ved Glenne Autismesenter, taler om overgangen mellem børnehave og skole. Præsentationen omhandler de faktorer, som gør overgangen til en udfordring for børn med autismespektrumforstyrrelser, og hvordan overgangen kan lettes.

Synnve Schjølberg er specialist i klinisk psykologi. Hendes emne er Tidlig identifisering og tidlig diagnostisering. Oplægget fremhæver de centrale elementer i tidlig identificering og diagnosticering af børn med autismespektrumforstyrrelser. De centrale karakteristika gennemgås og det beskrives, hvordan tidlig diagnosticering kan lade sig gøre.

Ann-Mari Knivsberg er professor ved Universitetet i Stavanger. Hun samarbejder med Karl L. Reichelt ved Rikshospitalet omkring diæter til børn med autistiske forstyrrelser. Hun fortæller om forskningen omkring gluten- og kaseinfri diæter.

Torunn Lian og Nina Vetvik, som begge er konsulenter ved Glenne Autismesenter, taler om forældrevejledning. Glenne Autismesenter har gennemført et pilotprojekt, hvor målet har været at producere et vejledningsprogram for forældre til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. I deres oplæg fremlægges resultaterne fra dette pilotprojekt, og det fortælles, hvordan man har arbejdet på at øge forældrenes kompetencer inden for en række færdighedsområder.

Konferenceafgiften er NOK 1 575,- pr. person - dog NOK 800,- for forældre, andre pårørende og studerende. Hertil kommer obligatorisk forplejning og evt. overnatning. Tilmeldingsfristen er den 9.10.2006.

Læs konferencebrochuren.

Glenne Autismesenter har webadressen www.glennesenter.no

 

 

Redaktionen / 08.09.2006