Offentligt arrangement om to træningsmetoder

Ved et aftenarrangement den 4. juni i Hellerup nord for København fortæller forældre til to børn med autisme i Gentofte Kommune om deres valg af træningsmetoder og om at håndtere en familiesituation med et barn med særlige behov. Den ene forælder fortæller om ABA-metoden – den anden om Son-Rise metoden.

Morten Boas fortæller om at træne sit barn efter ABA-metoden. Han er far til Simon, som blev diagnosticeret med infantil autisme som fire-årig. Dengang tilbragte han det meste af sin tid med at dreje vaskemaskinens tromle rundt og rundt.

Simon er nu blevet trænet efter ABA-metoden i ti måneder. Træning har ført til, at han i dag foretrækker at lege med sit legetøj eller at have venner på besøg frem for at sidde foran vaskemaskinen, og det har givet os en tro på, at han kommer til at leve en ungdoms- og voksenliv uden mange af de vanskeligheder, som autismen ellers ville have påført ham.

ABA-metoden er en undervisningsform, der har til formål at gøre barnet i stand til selv at tilegne sig nye færdigheder. Midlet er intensiv træning af alle barnets kompetenceområder og inklusion blandt andre børn i almindelige daginstitutioner.

Annette Wier fortæller om sine erfaringer med Son-Rise metoden. Hun har de sidste 6 år trænet sit barn efter Son-Rise metoden. Denne form for træning er baseret på en kærlig, ikke dømmende og respektfuld holdning. Ideen tager udgangspunkt i at barnet altid gør sit bedste og stempler ikke forskellig adfærd/opførsel som god eller dårlig. Løbende har hun haft konsultationer og rådgivning fra The Option Institut USA, hvorfra denne træningsform er udviklet.

Annette Wiers barn var på medicin, havde store sociale vanskeligheder, koncentrationsbesvær og stigende indelukkethed. Efter denne træning, trives han med støtte i en normal skole, er medicinfri, trives blandt venner, dyrker div. sport og er ikke mindst en glad og åben dreng.

Foredragsaftenen er arrangeret af Forældreforening for Børn med Særlige Behov i Gentofte Kommune. Arrangementet finder sted på Cafe Apoteket, Hellerupvej 40, 2900 Hellerup den 4. juni kl. 19-21. Efter kl. 21 vil der være mulighed for uformel erfaringsudveksling med andre forældre.

Tilmelding pr. e-mail til gentofte.foraeldreforening@gmail.com senest den 1. juni. Der vil kunne købes the og kaffe, så husk venligst kontanter.

Læs mere om Forældreforening for Børn med Særlige Behov i Gentofte Kommune på http://sites.google.com/site/boernmedsaerligebehov/

Læs indbydelsen til arrangementet

 

 

Redaktionen / 22.05.2009