Kursus i Discrete Trial Teaching (DTT)

ABAforum arrangerer i samarbejde med ABA-foreningen i Storkøbenhavn et grundkursus i Discrete Trial Teaching (DTT). Kurset henvender sig til pædagoger og lærere, studerende, hjemmetrænere og forældre, der arbejder med børn med autisme. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forhåndsviden om anvendt adfærdsanalyse, men kurset er tilrettelagt til personer, der enten allerede arbejder adfærdsanalytisk med børn med autisme eller som står over for en sådan opgave. Kurset er ikke en generel introduktion til ABA-behandling og kan ikke bruges til at afklare, om ABA-behandling er den rette metode.

Discrete Trial Teaching er en pædagogisk teknik, der ofte anvendes i ABA-baseret undervisning eller behandling. Begrebet kan bedst oversættes til trin-for-trin-læring i tilrettelagte omgivelser. Discrete Trial Teaching indebærer at undervisningen sker i 1:1-interaktion mellem barn og en voksen eller et andet barn; der anvendes korte, letforståelige instruktioner tilpasset barnets sprogforståelse; instruktionerne understøttes af såkaldt ’prompting’, der anvendes forstærkning og undervisningen sker i særlige læringsomgivelser - som regel et træningsrum (til forskel fra læring i naturlige omgivelser).

Kurset giver en kort introduktion til DTT og har et omfang af 2 x 3 timer. Efter kurset vil deltagerne

 • kende til læringsteorien bag DTT
 • kende de begreber, der anvendes – prompting, fading af prompt, forstærkning, differentieret forstærkning, kædning, m.v.
 • vide hvordan man mest effektivt indlærer nye færdigheder i tilrettelagte omgivelser
 • have kendskab til en såkaldt trinanalyse med henblik på at tilrettelægge trinvis læring
 • vide, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre en øvelse effektivt
 • have kendskab til dataregistrering i forbindelse med DTT

Kurset vil i vid udstrækning være baseret på videoeksempler og deltagernes øvelser. Desuden forventes deltagerne at læse den danske oversættelse af Discrete Trial Teaching af Leaf m.fl., 2008. (28 sider A5)

Kursuslitteratur

Leaf, R., Taubman, M., & McEachin, J. (2008). Discrete Trial Teaching. Dansk oversættelse fra R. Leaf, M. Taubman & J. McEachin (Eds.), It's Time for School!: Building Quality ABA Educational Programs for Students with Autism Spectrum Disorders (pp. 259-274). New York, NY: DRL Books.

Artiklen sendes til deltagerne som en pdf-fil.

Underviser

Joi Bay, redaktør af ABAforum.dk

Tid og sted

Mandag den 26. april 2010 fra 15:30 til 18:30.

Mandag den 3. naj 2010 kl. fra 15:30 til18:30

Kurset afholdes hos Atea, Lautrupvang 6, Ballerup.

Pris

Prisen meddeles senere

Tilmelding og spørgsmål

Send en mail til Trine Thorhauge – trine@valueadds.dk

Kursets indhold

1. kursusgang: Mandag den 26. april kl. 15:30 – 18:30

 • - arbejdsalliance
 • - instruktioner i DTT
 • - variation i øvelsens tilrettelæggelse
 • - simplificeringer
 • - progressioner
 • - barnets responser
 • - feedback på respons
 • - gentagne forsøg, tid mellem forsøg og pauser
 • - hvordan gør man undervisningen sjov og interessant
 • - udvælgelse af egnede materialer – 2D, 3D, handlinger, talesprog
 • - trinanalyse
 • - kædning af trin
 • - promptning
 • - promptfading
 • - utilsigtet promptning
 • - dataregistrering I: baseline

2. kursusgang: Mandag den 3. maj kl. 15:30 – 18:30

 • - den grundlæggende læringsteori bag DTT
 • - hvordan maksimerer man læringsudbyttet
 • - etablering af opmærksomhed og koncentration
 • - forberedelse af en øvelse
 • - brug af forstærkning
 • - forstærkerudredning
 • - fading af forstærkning
 • - differentieret forstærkning
 • - forstærkning af trænere
 • - generalisering i andre omgivelser, med andre materialer, med andre personer og andre instruktioner
 • - dataregistrering II: trial-by-trial-registrering og alternative muligheder

 

 

 

 

Redaktionen / 17.06.2010