Positive Behavior Support i Malmö

Gary LaVigna fra Institute for Applied Behavior Analysis (IABA) i Los Angeles kommer til Malmö for at holde en forelæsning om Positive Behavior Support. Forelæsningen handler om, hvordan man kan støtte og behandle udagerende personer uden at ende i kritiske situationer med tvang eller fysisk indgriben. Målgruppen er psykologer, specialpædagoger, personale fra døgninstitutioner og botilbud samt pårørende.

Positive Behavior Support er en form for adfærdsanalytisk intervention, som har til formål at reducere problematiske former for adfærd. Positiv adfærdsstøtte omfatter en funktionel analyse, prævention af problemadfærd og differentieret forstærkning af alternativ adfærd, som skal erstatte problemadfærden.

Positive Behavior Support har fået en stor udbredelse i angelsaksiske skolesystemer og institutioner, hvor denne metode anvendes til håndtering af uhensigtsmæssig adfærd generelt. Målet i denne form for intervention er at afdække og svække de problemopretholdende faktorer uden brug af negative responser samtidig med, at man styrker omgivelsernes understøttelse af alternativ adfærd. Denne tradition retter sig således ikke kun imod de personer, der udviser uhensigtsmæssig adfærd, men bredt imod miljøfaktorer i institutioner.

Gary LaVigna er klinisk chef på Institute for Applied Behavior Analysis i Los Angeles. Han giver supervision til institutioner, der har brugere med alvorlig problemadfærd. Gary LaVigna startede IABA sammen med Tom Willis og har 30 års erfaring med støtte og behandling til personer med problemadfærd.

Forelæsningsrækken arrangeres af det svenske Avenira Center, der driver botilbud for personer med diagnoser inden for det neuropsykiatriske felt. Avenira Center arbejder med Positive Behavior Support for at begrænse brugen af fysisk indgriben ved problemadfærd.

Forelæsningen gentages tre gang i Stockholm, Göteborg og Malmö den 29.9. – 1.10.2010. Prisen for deltagelse af SEK 1.350 plus moms.

Læs programmet og om tilmelding på websitet avenira.se

Institute for Applied Behavior Analysis (IABA) har websitet www.iaba.com

 

 

Redaktionen / 15.06.2010