Kursus i Discrete Trial Teaching i Kolding

ABAforum og ABA-foreningen afholder i fællesskab et grundkursus i Discrete Trial Teaching (DTT) den 5. og 12. november 2012 i Kolding. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forhåndsviden om anvendt adfærdsanalyse, men kurset er tilrettelagt til personer, der enten allerede arbejder adfærdsanalytisk med børn med autisme eller som står over for en sådan opgave. Kurset er ikke en generel introduktion til ABA-interventioin og kan ikke bruges til at afklare, om ABA er den rette metode.

Discrete Trial Teaching er en pædagogisk teknik, der ofte anvendes i ABA-baseret undervisning eller behandling. Begrebet kan bedst oversættes til trin-for-trin-læring i tilrettelagte omgivelser. Discrete Trial Teaching indebærer at undervisningen sker i 1:1-interaktion mellem barn og en voksen eller et andet barn; der anvendes korte, letforståelige instruktioner tilpasset barnets sprogforståelse; instruktionerne understøttes af såkaldt ’prompting’, der anvendes forstærkning og undervisningen sker i særlige læringsomgivelser - som regel et træningsrum (til forskel fra læring i naturlige omgivelser).

Kurset giver en kort introduktion til DTT og har et omfang af 2 x 3 timer. Efter kurset vil deltagerne

Kurset vil i vid udstrækning være baseret på videoeksempler og deltagernes øvelser. Desuden forventes deltagerne at læse den danske oversættelse af Discrete Trial Teaching af Leaf m.fl., 2008. (28 sider A5)

 

Flere oplysninger og tilmelding på ABA-foreningen.dk

Redaktionen / 11.10.2012