DANMARK

Reflektionsgruppe for ABA-forældre


Formål:
At gruppens deltagere får et rum til refleksioner og erfaringsdeling i forhold til deres specifikke familie situation, og inspiration til at arbejde med stress, bekymringer og negative tanker.

Deltagere:
Forældre til børn med autisme, som arbejder med ABA under supervison. Der vil være max 8 deltagere i gruppen.

Rammer:
Gruppen mødes 6 tirsdage fra 17-19 på følgende datoer i 2014: 7/1, 14/1, 28/1, 4/2, 18/2, 4/3. Gruppemøderne foregår i Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
Der er tavshedspligt i gruppen og det er vigtigt for trygheden i gruppen at de enkelte deltagere så vidt muligt forpligter sig til at deltage alle 6 gange.

Form:
Den teoretiske referenceramme er kognitiv adfærdsterapi
Formen vil veksle mellem refleksioner og overvejelser fra de enkelte deltagere og tematiske oplæg med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi og tilhørende øvelser. Der vil introduceres øvelser som deltagerne kan arbejde med mellem gruppemøderne.

Pris:
  450 kr pr gang pr person. Betales i 2 rater a 1350 kr. ved opstart i gruppen og midtvejs i forløbet.

Gruppeleder: 
Cand Psych aut. Sophie Suhl, Klinik for Angst og OCD, Psykiatrisk Center København. Sophie er mor til Tristan på 5 år med infantil autisme, har trænet ABA i 2 år.

Temaer:

1.Den kognitive grundmodel-arbejde med negative automatiske tanker og alternative tanker
2. Bekymringstanker og måder at håndtere dem på.
3. Strategier fra ACT og mindfullness
4. Stressmarkører, hvad giver stress i hverdagen og hvordan kan denne rummes/håndteres/mindskes
5. Angst- angstens fysiologi  og måder at arbejde med angst på.
6. Kommunikation ift barnets behov og forskellighed med bedsteforældre/venner /familie. Strategier til at navigere i det offentlige system, sagsbehandlere, pædagoger, ppr etc.

Planen for temaerne kan rykkes eller ændres afhængigt af gruppens ønsker.

Der kan søges om økonomisk støtte hos kommunen til reflektionsgruppen – enten efter § 41 eller § 32, stk. 6 i serviceloven

Tilmelding og evt. spørgsmål henvendes til Sophie Suhl, tel: 42366455 eller sophiec92@hotmail.com. Efter tilmelding tilsendes betalingsoplysninger. 

 

Redaktionen /25.11.2013