Introduktionskursus - ABA-intervention

Introduktionskursus for forældre og fagfolk, der er interesseret i at vide mere om ABA- intervention for børn med autismespektrums-forstyrrelser og/eller andre udfordrende udviklingshandicap.

Undervisere: ABA-Supervisorer fra Institut for Kommunikation og Handicap, Region Midtjylland

Kurset afholdes fredag den 24. januar 2014 kl. 9-16 på Institut for Kommunikation og Handicap, Tjørnevej 6, 8240 Risskov (parkering på Skovmærkevej)

Målgruppe: Kurset er åbent for alle, der arbejder med og er interesseret i, at vide mere om ABA-intervention. Dette kan både være fagfolk, der er interesseret i at få kendskab til metoden og/eller familier med børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, samt andre i barnets eller den unges netværk, som ønsker at arbejde med ABA i praksis.

Indhold: Dette er et introduktionskursus, hvor der er fokus på flere forskellige vinkler af ABA, både i praksis og teori og ud fra vores tilgang til ABA på Institut for Kommunikation og Handicap.

Deltagerne vil blive præsenteret for hvad anvendt adfærdsanalyse (Applied Behavior Analysis) er og hvordan ABA bruges som tilgang til at forstå og planlægge behandling for børn med forskellige udviklingsforstyrrelser.

Teorien og nogle af de grundlæggende principper bag ABA præsenteres i det øjemed, at nye forældre og fagpersoner får kendskab til hvordan disse vil kunne anvendes, med hjælp fra supervisorer, der er godt bekendt med udfordringerne af forskellige handicapprofiler og hvor vigtigt det er at kunne målrette og systematisere undervisning af børn med ASF ud fra disse principper.
 
Der vil være forplejning på dagene i form af rundstykker, kaffe og te fra kl. 8.30, let frokost samt eftermiddagskaffe.

Prisen for kursusdagen er kr. 750,-

Tilmelding efter først til mølle princippet, max 20 deltagere – send mail til: Bente.Zingenberg@ps.rm.dk


Region Midtjyullands logo

Redaktionen / 30.11.2013