UDDANNELSE

To nye universitetsuddannelser i ABA

Universitetsmæssigt er der stadig hvide pletter på landkortet – selv i USA og i Canada, hvor der findes langt over 100 universiteter med uddannelser inden for anvendt adfærdsanalyse. Men nu er der to færre hvide pletter. Montana State University Billings College of Education i det nordlige USA og Capilano University i det vestlige Canada opretter fra sommeren 2009 hver deres bacheloruddannelse i anvendt adfærdsanalyse.

Montana er en af de amerikanske stater, der hidtil ikke har kunnet tilbyde en adfærdsanalytisk universitetsuddannelse. Den nye uddannelse på Montana State University i Billings bliver ledet af Dr. Cheryl Young, som er den eneste certificerede adfærdsanalytiker i staten. Hun har sammensat en ny bacheloruddannelse i anvendt adfærdsanalyse. Uddannelsen er blevet godkendt af Behavior Analysis Certification Board, og giver således mulighed for at bachelorer fra uddannelsen senere kan certificeres som Board Certified Assistant Behavior Analyst (BCaBA).

De fleste studerende forventes at ville specialisere sig i adfærdsanalytisk behandling af børn med autisme, men Dr. Young understreger at uddannelsen ikke er målrettet autismebehandling. Den vil også være relevant for specialpædagoger og – lærere, der arbejder med børn med problemadfærd, for skolepsykologer og for hjemme-hos terapeuter.

Bacheloruddannelsen består af tre modul: teori om anvendt adfærdsanalyse, udredning og program-tilrettelse i specialundervisningen samt data-baserede praksisser. Det første hold studerende, som består af 15 studerende, er startet på uddannelsen på sommer-semesteret, mens et nyt hold starter samtidig med efterårs-semesteret. Uddannelsen kan også tages som online fjernstudium.

Capilano University i Vancouver i British Columbia starter de første 20 studerende til september. Det er den tredje universitetsuddannelse i ABA i den vestlige del af Canada, men den første, der målrettes autisme. I British Columbia er der mere end 5.000 børn, der har autisme, så der er et stort og uopfyldt behandlingsbehov, som de nye studerende med tiden vil kunne varetage. Det fortæller Dr. Jackie Snodgrass fra Capilano University.

Uddannelsen varer fire semestre og inkluderer også den praktik, der er nødvendigt for at kunne søge om certificering som Board Certified Assistant Behavior Analyst (BCaBA). De færdige kandidater forventes at finde arbejde hos det voksende antal centre, der udbyder ABA-behandling til børn med autisme.

Kilde: Targeted News Service, 18. juni 2009
Kilde: Canada NewsWire, 5. juni 2009

Læs om uddannelsen ved Capilano University universitetets web-site
Læs om uddannelsen ved Montana State Universityuniversitetets web-site

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /25.06.2009