UDDANNELSE

Første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse

Det første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse (ABA) i staten New Jersey oprettes nu på Caldwell College, der ligger i en forstad til Newark og til New York. Det er statens akkrediteringskommission, der har givet tilladelse til oprettelse af den nye forskeruddannelse, der starter i efteråret 2009.

Caldwell College er i forvejen en førende udbyder af uddannelse og efteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse i staten New Jersey. Universitetet var det første til at udbyde en mastergrad i ABA, og universitetet har især specialiseret sig i ABA-behandling til børn med autisme.

Leder af ph.d-programmet ph.d. Sharon Reeve, som er Board Certified Behavioral Analyst (BCBA). Hun siger, at oprettelsen af en forskeruddannelse i anvendt adfærdsanalyse er et naturligt udviklingstrin for Caldwell College, som i en årrække har været det førende uddannelsessted for adfærdsanalytikere i New Jersey.

Caldwell College har planer om at oprette et egentligt ABA-behandlingscenter, som kan fungere som praktiksted for studerende i anvendt adfærdsanalyse. Centeret vil tilbyde udredning og behandling til børn med autisme i lokalområdet. I forvejen har Caldwell College aftaler med seks ABA-praktiksteder i New Jersey.

Ph.d-programmet på Caldwell College består af en række obligatoriske kurser, der skal kombineres med valgfrie kurser og et selvstændigt forskningsprojekt. I forbindelse med staten af ph.d-uddannelsen oprettes en række nye kurser inden for anvendt adfærdsanalyse – herunder kurser i faglig etik og professionalisme, oplæring i talesprog og sociale færdigheder, håndtering af problemadfærd samt forskningsmetodik.

Kilde: RedOrbit, 31.juli 2009

Se video om ABA-uddannelserne på Caldwell College
Læs brochuren om Caldwell Colleges tilbud til fagfolk inden for autismeområdet

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
To nye universitetsuddannelser i ABA
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /5.08.2009