UDDANNELSE

Fjernsupervision til studerende i anvendt adfærdsanalyse

32 universiteter tilbyder bachelor- og masteruddannelser i anvendt adfærdsanalyse som netbaseret undervisning. Men universitetsuddannelsen omfatter kun den teoretiske del af uddannelsen som certificeret adfærdsanalytiker. Den praktiske del er oftest overladt til de studerende, og det kan være et stort problem at finde en lokal adfærdsanalytiker, der er kvalificeret til at give supervision, der kan godkendes som praktikdelen af uddannelsen. Det gælder bl.a. i Danmark, hvor der endnu ikke er certificerede adfærdsanalytikere. Derfor tilbyder nogle supervisionscentre fjern-supervision til kandidater, der vil certificeres.

BACB certificerer adfærdsanalytikere på bachelor- og masterniveau, men det kan være vanskeligt for kandidater at opfylde kravene om superviseret praktik

Ifølge Association of Professional Behavior Analysts findes der i dag omkring 10.000 certificerede adfærdsanalytikere på verdensplan. Men langt hovedparten er lokaliseret i Nordamerika, og derfor kan det være et problem for studerende at finde praktikpladser, der tilbyder supervision fra en kvalificeret adfærdsanalytiker.

Et af de centre, der sælger fjern-supervision er Autism Therapies LLC fra Southlake i Texas. Autism Therapies giver supervision til hjemmetræning og offentlige behandlingstilbud, og tilbyder også psykolog-udredning for autismesymptomer. Som noget nyt tilbyder de nu også at give fjern-supervision til studerende, der er i gang med en teoretisk adfærdsanalytisk universitetsuddannelse, og som mangler den nødvendige, superviserede praktik.

Fjern-supervision fra Autism Therapies LLC indbefatter video-baseret supervision, telefonbaseret feedback samt analyser af de data, den studerende registrerer som et led i praktikken. Der tilbydes flere former for fjern-supervision som retter sig imod de to niveauer i uddannelsen som adfærdsanalytiker.

Studerende, der siger imod en uddannelse som certificeret BCaBA på bachelor-niveau (Board Certified Assistant Behavior Analyst) kan købe 50 timers supervision over en 18-måneders periode. Den studerende må have en praktikplads, der mindst omfatter 15 timers ABA-relevant arbejde om ugen. Prisen er US$ 4.000 (22.500 DKK). Hvis man i stedet arbejder mindst 25 timer om ugen i et ABA-tilbud kan de 50 timers supervision klares i løbet af et år og prisen er lidt lavere.

Hvis man som studerende sigter imod certificering som BCBA på master-niveau (Board Certified Behavior Analyst), så skal man i stedet have mindst 75 timers supervision fra en kvalificeret adfærdsanalytiker, der selv er certificeret. Hvis supervisionen fordeles over 18 måneder skal praktikken omfatte mindst 20 timers ABA-relevant arbejde om ugen. Hvis supervisionen fordeles over 12 måneder skal man arbejde i mindst 30 timer om ugen. Prisen for begge former for fjern-supervision er US$ 4.500 (25.400 DKK).

Som dansk fagperson skal man dog være opmærksom på sprogproblemerne. Selv om man selv taler engelsk på et niveua, der tillader supervision fra USA, så vil de børn, man arbejder med, sandsynligvis være dansktalende, og det kan være vanskeligt - eller måske umuligt - at modtage supervision fra en adfærdsanalytiker, der ikke forstår det sprog, der arbejdes på. Men der er 6 svenske certificerede adfærdsanalytikere, 1 nordmand og 3 islændinge. Desuden er der en dansk adfærdsanalytiker, som er certificeret, men som bor og arbejder i USA. Der er endnu ingen af de supervisorer, der arbejder i Danmark, der har en certificering.

Behavior Analyst Certification Boards gældende krav til certificering

BCaBA-certificering
Board Certified Assistant Behavior Analyst

BCBA-certificering
Board Certified Behavior Analyst

Grunduddannelse

Bacheloruddannelse fra ankerkendt universitet/college inden for relevante fagområder

Bachelor- og masteruddannelse fra anerkendt universitet/college inden for relevante fagområder

Teoretisk uddannelse i ABA

135 timers universitetsbaseret undervisning i 5 specificerede fagområder

225 timers universitetsbaseret undervisning i 7 specificerede fagområder

Undervisning i etik

10 timers undervisning i etik

15 timers undervisning i etik

Praktik

1000 timers superviseret praktik inden for anvendt adfærdsanalyse

1500 timers superviseret praktik inden for anvendt adfærdsanalyse

Supervision

50 timers supervision fra BCBA-certificeret adfærdsanalytiker

75 timers supervision fra BCBA-certificeret adfærdsanalytiker

Eksamen

Beståelse af BCaBA-eksamen

Beståelse af BCBA-eksamen


Læs om fjern-supervision fra Autism Therapies LLC

Læs om certificeringen som adfærdsanalytiker på bachelor- og masterniveau

Find universiteter, der tilbyder netbaseret undervisning i anvendt adfærdsanalyse på enten bachelor- eller masterniveau.

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
Snart 10.000 certificerede adfærdsanalytikere
Første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse
To nye universitetsuddannelser i ABA
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis
Redaktionen /16.03.2012