UDDANNELSE

Gratis fjernundervisning til fagfolk og forældre

Autism Internet Modules er en kursusrække målrettet både fagfolk og forældre. Det er udviklet af Educational Service Center of Central Ohio i et samarbejde med en række universiteter og adfærdsanalytiske centre. Undervisningstilbuddet omfatter nu 39 forskellige online kurser og er gratis.

Autism Internet Modules har til formål at efteruddanne fagfolk uden adfærdsanalytisk uddannelse og forældre i den nyeste viden om intervention til børn med autisme. Kursusrækken omfatter seks hovedområder: de særlige karakteristika ved personer med autisme, spædbørn med autisme, interventioner for autisme i hjemmet, i skolen, på arbejdet og i lokalsamfundet. I alt er der 39 forskellige kurser.

Hvert kursus indledes af en videopræsentation af problemstillingen. Herefter skal kursusdeltagerne gennemføre en test, der belyser det indledende vidensniveau. Når kurset er afsluttet gennemføres en tilsvarende test og ved at sammenligne den indledende og den afsluttende test får man et indtryk af læringsudbyttet. Undervisningen er i øvrigt baseret på at kursusdeltagerne læser en række tekster, som belyser emnet ud fra forskellige aspekter. I alle kurser er der flere cases, som i praksis belyser de forskellige interventionsformer. Der er dog ingen videoklip, der kan belyse disse cases, og kurset er således primært en online lærebog. I stedet for at læse lærebogen på skærmen, kan man vælge at printe teksterne. Alle lærebøgerne afsluttes med et kapitel om hyppigt stillede spørgsmål og med referencer til den videnskabelige litteratur.

Omfanget af de enkelte kurser varierer. De korteste kan gennemføres på en halv time, men andre tager mellem to og tre timer at komme igennem. Alle tekster er på engelsk, men er skrevet, således at de kan læses uden særlige akademiske forudsætninger. Det faglige niveau er for begyndere i anvendt adfærdsanalyse og for personer med ingen eller begrænset forhåndsviden om autisme. Alle tekster er i betydelig grad praksisorienterede med fokus på, hvordan forskellige interventionsformer kan implementeres.

Blandt de kurser, der kan have særlig interesse for adfærdsanalystisk interesserede er bl.a. antecedent-baserede interventioner, computer-understøttet undervisning, differentiel forstærkning, discrete trial teaching (DTT), ekstinktion, funktionel kommunikationstræning, intervention i naturlige omgivelser, kammeratformidlet intervention, forældre-implementeret intervention, PECS, pivotal response training (PRT), prompting, forstærkning, talemaskiner som intervention, trinalayse, time delay (forsinkelse af prompt).

Antallet af kurser udvides løbende. Der er bl.a. planlagt kurser inden for følgende områder: Oversigt over ABA-intervention, udarbejdelse af en plan for adfærdsintervention, funktionel adfærdsanalyse, incidental teaching (IT), positiv adfærdsstøtte (PBS), priming (for-træning), toilettræning samt videomodellering.

Det er som nævnt gratis at følge disse kurser, men man skal registrere sig som bruger og oprette et brugernavn og et password. Registreringen gør det muligt at følge sin egen progression og for amerikanske fagfolk er det muligt– mod betaling af et mindre gebyr – at få udskrevet beviser på gennemførelse af kurserne, og disse beviser kan bruges til opfyldelse af forskellige faglige foreningers krav om løbende efteruddannelse – såkaldte continuing education units(CEU).

Autism Internet Modules udbydes af et konsortium af universiteter og ABA-centre. Medlemmerne af konsortiet er Ohio Center for Autism and Low Incidence , Autism Society of America, Nebraska Autism Spectrum Disorders Network, National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders, Geneva Centre for Autism, Arizona Department of Education, Indiana Resource Center for Autism samt University of Miami Center for Autism and Related Disorders.  

Autism Internet Modules har webadressen http://www.autisminternetmodules.org/

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
Fjernsupervision til studerende i anvendt adfærdsanalyse
Snart 10.000 certificerede adfærdsanalytikere
Første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse
To nye universitetsuddannelser i ABA
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Redaktionen /26.10.2012