UDDANNELSE

Godkendt uddannelse for hjælpetrænere

Den internationale organisation, der certificerer adfærdsanalytikere, har vedtaget retningsliner for en uddannelse som ABA-.hjælpetræner. Uddannelsen retter sig imod uuddannede trænere og studerende, der arbejder med intervention under supervision fra en adfærdsanalytiker.

Baggrunden for den nye uddannelse er en voksende efterspørgsel hos bevilgende myndigheder efter kvalitetsstandarder for de personer, der træner med især børn med autisme, og som ikke selv har en adfærdsanalytisk uddannelse. Uddannelsen er også et forsøg på at hæve standarden for de mange hjælpetrænere, der ansættes i tidlige interventionsprogrammer for børn med autisme.

Den nye uddannelse betyder, at der nu er tre adfærdsanalytiske uddannelsesniveauer. Personer, der certificeres som Board Certified Behavior Analyst (BCBA) har en lang akademisk uddannelse som adfærdsanalytikere, og de er behandlingsansvarlige for og giver supervision til ABA-interventioner. Board Certified Assistant Behavior Analysts (BCaBAs) har en mellemlang uddannelse på bachelor-niveau og fungerer oftest som teamledere i ABA-interventioner. Den praktiske udførelse af træningen udføres af hjælpetrænere, som nu får mulighed for at tage en kortvarig uddannelse som Registered Behavior Technician (RBT).

Registered Behavior Technician
er en betegnelse, der dårligt kan oversættes til dansk. Når begrebet ’technician’ – tekniker – indgår i betegnelsen, så er det en reference til, at en hjælpetræner udfører adfærdsanalytiske, pædagogiske teknikker.

For at blive godkendt som Registered Behavior Technician skal man opfylde følgende krav:

Kurset I ABA- intervention, som mindst skal omfatte 40 timers undervisning, og som skal være ledet af en certificeret adfærdsanalytiker, skal indeholde undervisning i

Eksamen som Registered Behavior Technician skal bestås efter 40-timers kurset og skal efterfølgende bestås en gang årligt, hvis man vil opretholde sin godkendelse som Registered Behavior Technician. Eksamen afholdes af den adfærdsanalytiker, der udbyder 40-timers kurset, men skal gennemføres efter retningslinjer fra Behavior Analyst Certification Board.

Desuden har Behavior Analyst Certification Board udarbejdet retningslinjer for, hvordan hjælpetrænere med titlen Registered Behavior Technician kan praktisere. De må ikke praktisere på egen hånd, men skal modtage supervision fra en certificeret adfærdsanalytiker. Supervisionen skal have et omfang af mindst 5 % af træningstiden, og skal finde sted to gange om måneden, men supervision kan gennemføres online i stedet for live.

Man kan læse mere om uddannelsen som Registered Behavior Technician BACBs website.

Tidligere artikler om uddannelse som adfærdsanalytiker
Udenlandske studerende tager online masteruddannelse i adfærdsanalyse og autisme
Fjernsupervision til studerende i anvendt adfærdsanalyse
Snart 10.000 certificerede adfærdsanalytikere
Første ph.d-program i anvendt adfærdsanalyse
To nye universitetsuddannelser i ABA
Finsk masteruddannelse i ABA
Ny bacheloruddannelse i adfærdsanalyse
Hvordan bliver man ABA-supervisor
Hvordan bliver man ABA-pædagog eller –lærer?
Fælles efteruddannelse af forældre og fagfolk
ABA-foreningens minimumskvalifikationskrav til fagfolk der praktiserer anvendt adfærdsanalyse i Danmark
6000 certificerede adfærdsanalytikere
Bachelor-uddannelse i ABA
Universitetsuddannelse til forældre og fagfolk
Masteruddannelse i ABA får topkarakter
Ny universitetsuddannelse
1.400 fagfolk efteruddannes i ABA
Planer om adfærdsanalytisk læreruddannelse
60 universitetsstuderende læser til adfærdsanalytiker
Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering
Ny masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved University of Ulster
Fransk masteruddannelse i adfærdsanalyse
Uddannelseskrav til ABA-lærere
Ny masteruddannelse i Irland
Dobbelt godkendelse af masteruddannelse
Psykologistudium anerkendes af Behavior Analyst Certification Board
Fire godkendte ABA-uddannelser på De Britiske Øer
Millioninvesterng i uddannelse af adfærdsanalytikere
Universitet tilbyder certificeret efteruddannelse i ABA
Online kursus i anvendt adfærdsanalyse
Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis
Joi Bay /15.04.2016