Uddannelse

Højere kvalifikationskrav til BACB-certificering

Den 1. juli 2006 ændres reglerne for ABA-certificering efter standarder fra Behavior Analyst Certification Board (BACB). Ansøgere, der starter deres praktiske uddannelse efter denne dato, kan ikke længere gøre brug af de tidligere, mere lempelige regler, men skal leve op til de nye standarder.

En certificering som enten Board Certified Behavior Analyst (BCBA) eller Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA) forudsætter en teoretisk (efter)uddannelse i anvendt adfærdsanalyse, superviseret praksis og beståelse af en skriftlig eksamen. På alle tre områder bliver kravene nu forhøjet. Bl.a. er det nu et krav, at man som et led i praksiserfaringer skal have supervision fra en adfærdsanalytiker, der selv er certificeret på højeste niveau; dvs. som Board Certified Behavior Analyst.

Ifølge de nye bestemmelser er der nu tre muligheder for at indhente praksiserfaringer, og de tre muligheder kan kombineres:

Også kravene til de teoretiske uddannelser er blevet forhøjet. For at kunne komme i betragtning til certificering som Board Certified Behavior Analyst skal man som grunduddannelse have både en bachelorgrad og en mastergrad (altså en lang, videregående uddannelse), som enten skal indeholde eller suppleres med mindst 225 timers kursus i anvendt adfærdsanalyse. For at kunne blive certificeret som Board Certified Associate Behavior Analyst (BCABA) skal man mindst have en bachelorgrad (altså en mellemlang, videregående uddannelse), som skal indeholde eller suppleres med et 135-timers kursus i anvendt adfærdsanalyse.

Kravene til kursusdeltagelse kan opfyldes enten ved at man selv dokumenterer sin kursusaktivitet eller ved at man tager et af de 115 forskellige universitetskurser, der er forhåndsgodkendte af Behavior Analyst Certification Board. Disse kurser fordeler sig på 86 forskellige universiteter og university colleges i USA, Canada, England, Irland, Nordirland, Wales, Norge, Sverige, Polen, Israel, New Zealand. 73 kurser er godkendt på BCBA-niveau og 42 er godkendt på BCABA-niveau. 9 universiteter tilbyder disse kurser som fjernundervisning, mens andre tilrettelægger kurser, som tillader at man passer sit arbejde ved siden af efteruddannelsen.

I Europa er uddannelser og kurser på følgende universiteter og university colleges godkendt af Behavior Analyst Certification Board:
Akershus Høgskole, Norge (BCBA)
Lärarhögskolan i Stockholm, Sverige (BCABA)
University of Wales at Bangor, Wales (BCBA)
University of Wales at Swansea, Wales (BCBA)
Cardiff University, South Wales, Wales ((BCABA)
Anglia Polytechnic, Cambridge, England (BCABA)
University of Ulster Coleraine, Northern Ireland (BCBA)
University of Dublin, Trinity College, Ireland (BCABA)
University College Cork, Ireland (BCABA)
Warsaw School of Social Psychology, Polen (BCBA)

National University of Ireland, Galway i Irland afventer stadig godkendelse fra Behavior Analyst Certification Board. Den franske masteruddannelse i anvendt adfærdsanalyse ved Université Charles-de-Gaulle i Lille er ikke godkendt.

I alt er ca. 4.500 fagfolk over hele verden certificeret af Behavior Analyst Certification Board.

Læs mere om certificeringen hos Behavior Analyst Certification Board

Redaktionen / 16.06.2006