NEWFOUNDLAND, CANADA

Bedsteforældre anlægger sag om diskrimination pga. forsinket ABA-behandling

Provinsregeringen i Newfoundland, som er en provins i Canada, er blevet indklaget for Newfoundland Human Rights Commission af bedsteforældrene til den 5-årige Brandon Sparkes. Brandon blev allerede diagnosticeret for autisme i efteråret 2000, men måtte vente i mere end et år på at få plads i provinsens ABA-program. I mellemtiden måtte bedsteforældrene selv betale for drengens ABA-behandling, og de forlanger nu at få erstattet deres udgifter til den privatfinansierede behandling.

Newfoundland har siden 1999 tilbudt ABA-behandling til børn med autisme. Der er nu indskrevet 119 børn i programmet, der maksimalt kan optage 30 nye børn om året. Hvis der er flere end 30 ansøgere, bliver de sat på en venteliste, og ventetiden er i de fleste tilfælde under et år og i gennemsnit blot 6 måneder. Provinsen har bevilget 6.5 millioner CAD (lidt over 31 mio. DKK) om året til behandlingsprogrammet, og det ville koste yderligere 1 mio. CAD hvis ventelisterne skulle fjernes.

Bedsteforældrene til Brandon har hyret en advokat med speciale i menneskerettigheder og anti-diskriminationssager. Advokaten har over for retten fremført, at Brandon er blevet diskrimineret og frataget sin ret til tidlig og effektiv behandling, fordi han var mere end 4 år gammel, da den statslige ABA-behandling blev påbegyndt, på trods af at det ideelle starttidspunkt er omkring 18 måneders alderen. Advokaten har desuden fremført at provinsen diskriminerer børn med psykiatriske diagnoser; børn med fysiske diagnoser – f.eks. cancer – bliver ikke sat på en venteliste.

Statens repræsentant forsvarede statens praksis med, at ventelister findes overalt i sygehusvæsenet, og at Newfoundland i forvejen yder bedre og hurtigere autismebehandling end de fleste andre provinser i Canada, fordi der her findes et statsligt finansieret ABA-program, hvilket ikke er tilfældet i flere andre provinser.

Der falder dom i sagen i løbet af efteråret 2002.

Kilde: St. John's Telegram (31. juli 2002)

Joi Bay / 30.10.2002