TEXAS, USA

Forældre taber sag om ABA-behandling

I USA kræver handicaplovgivningen at alle børn med handicap får udarbejdet en individuel behandlingsplan (Individualized Education Program, IEP), og at de heri sikres et vist minimumsniveau af behandling for deres handicap. Disse behandlingsplaner og lovgivningens garanti for behandling har ofte været den løftestang, som forældre, der vil have betalt ABA-behandling til deres barn, har kunne udnytte. I mange retssager er de lokale skolemyndigheder – som har ansvaret for behandlingsplanerne for alle børn uanset alder – blevet dømt til at betale for ABA-behandling. Men det kan også ende stik modsat, sådan som det er tilfældet i denne sag fra Texas, hvor forældrene til Samuel Tyler havde lagt sag an imod Nortwest Independence School District ved U.S. District Court.

Hvis der opstår uenigheder mellem forældre og skoledistriktet om indholdet i behandlingsplanen skal sagen først indbringes for en overordnet instans (IHO), som skal tage stilling til forældrenes ønsker og klager over afgørelser i skoledistriktet. Det var også sket i denne sag, hvor forældrenes ønske om betaling for deres hjemme-baserede ABA-behandling var blevet afvist. U.S. District Court stadfæstede denne afgørelse og godkendte dermed den behandlingsplan, som var udarbejdet, og som forudsatte at Samuel Tyler skulle gå i en børnehaveklasse, hvor behandlingen – af ikke nærmere specificeret indhold – ville finde sted. Retten udtalte, at ved at nægte at lade Samuel Tyler starte i børnehaveklassen, havde forældrene forhindret skoledistriktet i for at igangsætte den foreslåede behandling. Retten udtalte også, at forældrene er »ihærdige tilhængere af Lovaas-metoden og at de ikke ønsker nogen andre behandlingsformer«. I følge dommen havde Samuel Tyler profiteret af at gå i en før-børnehaveklasse, og der var ingen grund til at forvente, at det samme ikke ville være tilfældet i den specialbørnehaveklasse, som skoledistriktet havde tilbudt forældrene.

Retten afgjorde også, at den behandlingsplan, som skolemyndighederne havde udarbejdet, opfyldte kravene i den amerikanske handicaplovgivning – Individuals with Disability Education Act (IDEA). Retten udtalte, at ifølge lovgivningen skal skoledistrikterne kun sikre »basale muligheder for at modtage uddannelse«, og selv om skoledistrikterne anvender forskellige metoder, er det i sig selv ikke en overtrædelse af denne forpligtigelse.

Kilde: Special Education Law Monthly, Vol. 6, no. 4 (21. august 2002)

Joi Bay / 26.08.2002