CALIFORNIEN, USA

BBC laver program om ABA-behandling

Et tv-hold fra BBC i London er kommet til byen Modesto i Californien for at lave et tv-program om ABA-behandling af børn med autisme. I Modesto findes The Central Valley Autism Project, som er et af flere centre, som samarbejder tæt med The Lovaas Institute i Los Angeles. Centeret er oprindelig startet for 11 år siden af Mila Amerine-Dickens, som har studeret hos Lovaas. Centeret er nu velrenommeret og hævder selv at de har opnået en succesrate, der svarer til de 47%, som Lovaas oprindelig opnåede med de børn, der blev først fik den intensive og langvarige ABA-behandling. Centeret bliver da også kontaktet af forældre fra hele verden, som er parate til at flytte til Modesto hvis deres barn kan blive optaget på The Central Valley Autism Project.

Et af de ca. 50 børn, der behandles på Modesto centeret, og som deltager i BBC-programmet, er den 5-årige dreng Effie Linares. Han har gået på centeret i 2 år og har gjort så gode fremskridt, at hans forældre forventer at han senere kan starte i en almindelig skole. I Effies behandlerteam er der 7 personer, som skiftes til at træne ham i hans hjem: 40 timer om ugen.

For at blive optaget på dette projekt skal børnene være mindst 3½ år gamle og deres IQ skal være mindst 40, og de må ikke have andre diagnoser end autisme. Behandlingen er gratis, udgifterne deles mellem The Valley Mountain Regional Center (som er en lokal afdeling af The State Department of Developmental Services) og det lokale skoledistrikt. Prisen for behandlingen er ca. 60.000 US$ per år (ca. 460.000 danske kr.). Tidligere var det alene de lokale skoledistrikters forpligtelse at sørge for finansiering og organisering af behandling for autisme, men en række retssager, som gennemtvang den dyre Lovaas-behandling resulterede i, at staten nu dækker halvdelen af udgifterne.

Kilde: Modesto Bee, 23. august 2002

Se også
Referat af programmet (sendt 29. august 2002) + link til BBC

Joi Bay / 01.09.2002