PENNSYLVANIA, USA

Mor tilkendes honorar for ABA-behandling af sin egen søn

En dommer fra U.S. District Court, Eastern District of Pennsylvania har bestemt at en mor – Barbara De Mora – som selv har behandlet sin søn med anvendt adfærdsanalyse, skal have honorar for sit arbejde. Honoraret skal udbetales af det offentlige selv om moderen ikke er uddannet til at give ABA-behandling.

Dommeren afgjorde i sin foreløbige kendelse, at den amerikanske handicaplovgivning, The Individuals with Disabilities Education Act, ikke udelukker at forældre, som behandler deres egne handicappede børn, kan honoreres for deres arbejde.

Forhistorien er den, at Barbara De Moras datter i en alder af to år fik udarbejdet en såkaldt Individualized Family Service Plan, en behandlingsplan, som inkluderede fysioterapi, talepædagogik, ergoterapi samt andre former for specialpædagogik. Forældrene var imidlertid ikke tilfredse med behandlingsplanen, fordi de ønskede, at den også skulle omfatte ABA-behandling. Den ansvarlige myndighed – Bucks County i staten Pennsylvania – afslog ønsket om ABA-behandling, hvorefter forældrene hyrede en erfaren ABA-terapeut til at supervisere et hjemmebaseret behandlingsforløb. Samtidig ankede forældrene afslaget til den første ankeinstans – Impartial Hearing Officer – som dog gav Bucks County ret i, at behandlingsplanen ikke skulle ændres.

Forældrene lagde herefter sag an imod Bucks County som ved The Pennsylvania Commonwealth Court blev dømt til at betale erstatning for de udgifter som familien De Mora havde haft i forbindelse med den private ABA-behandling; dvs. både betaling til supervisoren og betaling til moderen, som stod for den faktisk træning i hjemmet.

Denne afgørelse blev anket videre af Bucks County til U.S. District Court. Dog accepterede Bucks County at betale for supervision, men ville have prøvet underrettens afgørelse om, at moderen skulle have udbetalt honorar for den private ABA-behandling i hjemmet. Advokaten for Bucks County argumenterede i retten med, at forældrene i alle tidlige interventionsprogrammer er vigtige samarbejdspartnere, som forventes at skulle træne deres børn med autisme under alle omstændigheder, og at der derfor ikke kunne udbetales honorar for denne træning, som udsprang af det almindelige ansvar som forældre til et handicappet barn har.

Men dommeren godtog ikke denne argumentation. Han fastslog, at moderen i kraft af sin træning havde handlet ud over, hvad der almindeligvis må forventes af forældre til handicappede børn og at hun derfor var berettiget til at blive betalt for sit arbejde. Dommeren afviste også Bucks County's supplerende argument, nemlig at moderen ikke var kvalificeret til at udføre ABA-behandling og derfor ikke skulle betales for træningen. Dommeren mente ikke, at man kunne kræve at moderen skulle være certificeret af The Association of Behavioral Analysts for at kunne modtage honorar for sit behandlingsarbejde.

Kilde: law.com (8. oktober 2002)
http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1032128686274

Joi Bay / 08.10.2002