BRITISH COLUMBIA, CANADA

Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling

Squamish Chief er en ugeavis for og om Squamish-indianerne i det nordvestlige Canada. I det seneste nummer fortæller ugeavisen historien om, hvordan det liberale parti i provinsparlamentet i staten British Columbia har skiftet mening om finansiering af ABA-behandlinger for børn med autisme.

Baggrunden er historien om den indianske dreng Jaiden, som blev diagnosticeret med autisme i 2001. I foråret 2002 påbegyndte han en intensiv ABA-behandling i sit eget hjem. Her bliver han trænet 35 timer om ugen, og det har ført til kraftige forbedringer i Jaidens funktionsniveau og hans udvikling. »For 10 måneder siden var Jaiden ikke i stand til at forstå et eneste ord. Nu kan han identificere hundredevis af objekter og handlinger, kropsdele, former, farver, mennesker og han forstår simple instruktioner« fortæller hans mor Jenn Geddes. Fremskridtene har gjort det realistisk at få ham enkeltintegreret i en almindelig børnehave fra efteråret 2003.

Men behandlingen er dyr: CAD 45.000 betaler familien per år, og provinsen refunderer kun 20.000 (svarende til ca. 90.000 ud af 203.000 DKK). Selv om begge forældre arbejder fuldtids, har de været tvunget til at indløse deres pensionsforsikring og at få økonomisk hjælp fra deres familier. Nu står de over for at skulle sælge deres hus, for at Jaiden kan fortsætte behandlingen. Hertil kommer, at Jaiden til november 2003 fylder 6 år, og så stopper det offentlige tilskud, der kun gives til børn under 6 år.

Jaidens forældre har flere gange forsøgt at gøre opmærksom på disse urimeligheder i forhold til deres lokale parlamentsmedlem, Ted Nebbeling, som repræsenterer partiet de liberale. Da de liberale var i opposition, var han og hans parti meget interesseret i de autistiske børns sag. Ted Nebbeling overrakte f.eks. i 1998 8.000 protestunderskrifter fra medlemmer af FEAT (Families for Early Autism Treatment og British Columbia) til den daværende regering. Dengang sagde han i parlamentet: »Jeg er forundret over regeringens mangel på forståelse for, at ABA er et program, som har vist sig at hjælpe disse børn. At nægte børn den livskvalitet, som en sådan behandling giver dem, er en forsømmelse, som burde være kriminel. Det skal ikke være et spørgsmål om det kan betale sig eller ej. Der er ingen helbredelse for autisme hos børn, men der findes en behandling, som kan forbedre både børnenes og familiernes livskvalitet, og det er det, vi skal fokusere på«.

Men i 2001 kom de liberale til magten, og nu har Ted Nebbeling og hans parti mistet interessen for børn med autisme. Da højesteret i provinsen, British Columbia Court of Appeal, i oktober 2002 afsagde en dom, som pålægger regeringen at finansiere intensiv tidlig indsats for børn med autisme uanset deres alder besluttede den liberale regering i provinsen at forsøge at appellere denne dom til Canadas højesteret (se Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret). Forældrene til Jaiden har lige siden de liberale kom til magten forsøgt at arrangere et møde med deres lokale parlamentsmedlem, Ted Nebbeling, men han reagerer ikke længere på deres henvendelser.

Ted Nebbeling siger til Squamish Chief, »Vi har allerede gjort så meget for Mr. og Mrs. Geddes, men de vil have mere og mere. Desværre for dem slutter ABA-behandlingen når børnene fylder seks år, men der er andre programmer, der tager over på det tidspunkt. Disse børn bliver ikke svigtet. Jaidens forældre bliver ved med at skrive til mig, men på et tidspunkt må vi sige, at vi ikke kan gøre mere. Problemet er, at Jaidens forældre ikke får det svar, de vil have«. Nebbeling benægter også,at de liberale har skiftet mening om ABA-behandlingen efter de har fået regeringsmagten.

Kilde: Squamish Chief, 8. februar 2003

Families for Early Autism Treatment of British Columbia har web-adressen http://www.featbc.org/
Parlamentsmedlem Ted Nebbelings tale til parlamentet om ABA-behandling til børn i 1998 findes on-line: http://featbc.org/files/lobby_and_advocacy/Ted_Nebbeling_BC_Liberal.ram

Joi Bay / 10.02.2003