MASSACHUSETTS, USA

ABA-center ekspanderer

Crossroads Center for Children, som er et center for ABA-behandling i Albany i staten New York, har nu åbnet en filial i Sudbury lige uden for Boston i staten Massachusetts. Centeret, som foreløbig kun har fire børn, regner med at antallet af elever i løbet af foråret stiger til 12, og centeret er normeret til 18 børn med autisme. Hertil kommer et antal børn, som ikke er handicappede, men som tilbydes en almindelig børnehaveplads

Centeret er oprettet af Helen Bloomer, som er en certificeret adfærdsanalytiker, og som er præsident for New York State Association of Behavior Analysts. Inspirationen til at oprette en filial i Massachustetts kommer fra en forældre til to børn med autisme, som tidligere har gået på Crossroads Center for Children i Albany. Denne familie flyttede for nylig fra staten New York til Boston, og fandt hurtigt ud af, at der var lange ventelister til de kvalificerede ABA-programmer i Boston. Derfor blev Helen Bloomer opfordret til at oprette en filial af sit succesrige center i Massachusetts.

Crossroads Center for Children er en integreret institution, hvor der ud over børn med autisme også går børn uden diagnoser, som får et almindeligt vuggestue- eller børnehavetilbud på centeret. Det er ikke meningen at Crossroads Center for Children skal være en egentlig ABA-skole, men snarere et kortvarigt, intensivt tilbud til børn med diagnoser inden for det autistiske spektrum. Målet er hurtigst muligt at sætte disse børn i stand til at blive enkeltintegreret i det almindelige skolesystem.

Crossroads Center for Children er et privat center, som også modtager børn, hvis forældre betaler for behandlingen, men de fleste børn – både i Albany og i Sudbury – bliver henvist fra deres normale skoledistrikt, som også betaler for behandlingen. Skolelovgivningen i Massachusetts kræver at alle børn i staten bliver tilbudt en gratis og passende uddannelse. Mange skoledistrikter behandler selv børn med autisme, men især de mindre skoledistrikter foretrækker at sende børn med autisme til specialiserede centre eller skoler, som f.eks. Crossroads Center for Children (se ABA-behandling resulterer i budgetoverskridelser).

Crossroads Center for Children har et web-site: www.crossroadsCenters.org

Kilde: Beacon Villager, 6. februar 2003

Joi Bay / 24.02.2003