SKOTLAND

Principiel domstolsafgørelse til fordel for forældre

Christine and Malcolm Mahony, som bor i Linlithgow, har på deres søns vegne vundet en principiel sag om autismebehandling ved Skotlands højeste civile domstol, the Court of Session. Det skete efter at sønnen, Lewis Mahony, havde fået bevilget fri proces til at føre sagen imod West Lothian Council. Det er kun anden gang overhovedet, at et barn har fået bevilget fri proces i Skotland.

Forhistorien er den, at Lewis Mahony, som er en seksårig med autisme, igennem to år havde modtaget ABA-behandling, der blev finansieret af den lokale myndighed, West Lothian Council. Men i august 2002 fik familien at vide, at myndighederne ikke længere ville dække de UK£ 20.000 om året til fortsat ABA-behandling (217.000 DKK). Herefter valgte familien selv at betale, fordi det alternativ, som den lokale myndighed tilbød, kun var ganske rudimentært i forhold til Lewis’ eksisterende ABA-behandling. Myndighederne ville bl.a. sende Lewis i førskole uden nogen form for støtte.

Forældrene gik også til en advokat, som har specialiseret sig i skolejura (autismebehandling hører i Skotland under uddannelsessystemet uanset barnets alder). Skolelovgivningen i Skotland sikrer en passende uddannelse til alle børn, især børn med særlige behov. Alle forældre har ret til at få udarbejdet en record of needs, som er et juridisk bindende dokument, som skitserer, hvordan barnets udviklingsbehov bedst kan tilgodeses. Det lykkedes advokaten, Lesley-Anne Barnes, at overbevise domstolen om, at det var ulovligt at fjerne bevillingen til ABA-behandling og at ændre barnets record of needs uden en ny udredning af barnets specielle behov.

Lesley-Anne Barnes, som repræsenterede familien, siger, at retten accepterede forældrenes påstand om, at Lewis ville regrediere, hvis han ikke længere fik ABA-behandling. »Myndighedernes afgørelser på dette område er svære at ændre, og denne familie er den første, for hvem det er lykkedes. Myndighederne har næsten frie muligheder, og forældrene har alle odds imod sig. Men skolejura er et nyt juridisk felt, og flere og flere blive opmærksomme på deres rettigheder« siger Ms Barnes.

En talsmand for West Lothian Council siger, at en ny udredning nu vil blive foretaget, og at rådet i mellemtiden vil respektere rettens afgørelse.

I sidste måned fremlagde Action Against Autism (AAA) et forslag for det skotske parlament; et forslag som – hvis det gennemføres – betyder oprettelse af en ny behandlingsinstitution for børn med autisme, og at der afsættes midler til behandlingsforskning. Action Against Autism hævder at Skotland ikke har den nødvendige ekspertise til at hjælpe børn med autisme, hvilket tvinger familier til at rejse til England for at få den hjælp, de har brug for.

Kilde: The Scotsman, 3. marts 2003

 

Joi Bay / 03.03.2003