SKOTLAND

Børn med autisme er ofre for postnummer-lotteri

Amt – og dermed postnummer – er afgørende for den behandling, børn med autisme modtager i Skotland. De familier, der bor i de forkerte amter, bliver tvunget til selv at finansiere den nødvendige intensive ABA-behandling, hvilket kan koste op til 25.000 pund per år (ca. 269.000 DKK).

En oversigt viser, at der i England og Wales er mere end 100 lokale skolemyndigheder, som anerkender ABA som behandlingsmetode, og som betaler for behandlingen. Men i Skotland er ABA kun et offentligt behandlingstilbud i 5 ud af 32 amter: Midlothian, Clackmannanshire, Highland, West Lothian & Dumfries samt Galloway.

Donna Grieve, som er mor til Andrew, der har autisme, og som bor i Edinburgh, er blandt de mange familier, som føler sig svigtet af deres amt. Hun siger, »Det er forargeligt, at vi må betale selv. Vi må bruge vores opsparing for at sikre vores søns behandling, og vi har snart brugt hele opsparingen. Vi føler, at vi bliver straffet, fordi vi bor, hvor vi bor. Hvis vi boede et andet sted i Skotland, ville behandlingen blive betalt af amtet«. Mrs Grieve betaler omtrent 12.000 pund om året for sin søns behandling (ca. 129.000 DKK). Hun tilføjer, »På kort sigt kan ABA-behandling synes dyr, fordi en stor del af tiden anvendes til 1:1-træning, men det virker, og fordelene er enorme. Det er en investering, som vil komme tilbage 100-fold senere. Alle burde have mulighed for at give deres børn kvalitetsbehandling, uanset hvor de bor«.

Caryn Mello-Kennedy, som er en ekspert i udviklingspsykologi i Edinburgh, siger, at skotske børn med autisme bliver tabere, med mindre der kommer bevillinger til behandlingen. Hun tilføjer, »ABA er en meget effektivt metode for børn med autisme. Men i Skotland er det et postnummer-lotteri, som afgør om du får behandlingen finansieret eller ej. De børn, der taber i lotteriet bliver også tabere på længere sigt«.

En talsmand for Edinburgh City Council siger, at de har en række tilbud for børn med særlige behov, men der er ingen planer om at finansiere ABA-behandling for øjeblikket.

I England og Wales har forældre til børn med handicap mulighed for at appellere de lokale myndigheders afgørelser til a special tribunal (en ankeinstans), hvis de får afslag på bevilling til behandling, men den mulighed findes ikke i Skotland. Paul Contrathe, som er en førende uddannelsesjurist, der har ført mere end 200 sager om ABA-behandling i England, beskriver det skotske appelsystem som »primitivt«.

The Scotsman, 8. marts 2003


 

Joi Bay /10.03.2003