ILLINOIS, USA

Forvaltning må ikke nedsætte antallet af behandlingstimer

I USA er det uddannelsessystemet, der normalt er ansvarligt for den tidlige indsats for børn med autisme. Men hvis børnene er under tre år gamle, tilfalder ansvaret i stedet de sociale myndigheder – Human Services – og i stedet for en individuel behandlingsplan (IEP), som udarbejdes i et samarbejde mellem skole og forældre, så har familier til et barn med autisme under tre år ret til en Individual Family Services Plan – IFSP. Formålet med disse individuelle planer er de samme som for IEP, nemlig at sikre et målrettet og samordnet indsats for børn med særlige behov.

I en aktuel sag fra Chicago i staten Illinois havde de sociale myndigheder – efter forældrenes ønske – udarbejdet en individuel plan for et 2-årigt barn med autisme og barnets familie. En plan, som indebar intensiv ABA-behandling i 30 timer om ugen i forældrenes hjem. Men myndighederne ville alligevel kun betale for 18 timer om ugen, og forudsatte, at forældrene skulle levere de resterende 12 timer om ugen. Efter råd fra Illinois Department of Human Services gik forældrene på selvbetalte kurser i ABA-terapi og moderen påtog sig rollen som træningsleder i både den offentlig betalte og den forældrebetalte del af behandlingen. Moderen ledede altså behandlingen og oplærte de offentligt finansierede behandlere, som på forhånd var ukendte med ABA-behandling. Barnet gjorde store fremskridt som følge af behandlingen, og forældrene ansøgte om at få deres udgifter til behandlingen refunderet og dækket fremover. Men myndigheden nægtede at betale med henvisning til, at forældrenes omkostninger ikke var blevet bevilget.

Herefter ankede forældrene sagen, som nu er blevet afgjort i den første ankeinstans af en Impartial Hearing Officer (IHO, dvs. en uafhængig vurderingsinstans). I afgørelsen hedder det, at forældrene, har handlet korrekt og »langt ud over, hvad der kan forventes af dem i henhold til Individuals with Disabilites Education Act (den amerikanske handicaplovgivning)«. Det blev samtidig bestemt, at forældrene skal have deres udgifter refunderet, eftersom det nedsatte antal offentligt finansierede timer ikke var begrundet i barnets specifikke handicap, og at denne terapiform forudsatte 30 timers behandling om ugen.

Sagens identifikation: Illinois Dept. of Human Services, 39 IDELR 45 (SEA IL 2003).

Kilde: The Special Educator, 2. juli 2003

Joi Bay / 04.07.2003