ONTARIO, CANADA

Indsamling til fordel for ABA-retssager

Ardtrea United Church har organiseret en indsamlingsfest til fordel for forældrene til Andrew Lowery. Andrew har autisme og hans forældre har brugt i tusindvis af dollars til advokathonorarer i forbindelse med en række retssager om ABA-behandling til Andrew.

Andrew blev diagnosticeret med autisme lige inden sin 5 års fødselsdag og nåede at få statsbetalt ABA-behandling i et år, inden han faldt for aldersgrænsen for ABA-behandling i staten Ontario. Hans forældre anlagde en retssag med påstand om, at aldersgrænsen var diskriminerende og en overtrædelse af Canadian Charter of Rights and Freedoms. I april 2003 besluttede en domstol at Andrews behandling skulle fortsætte på det offentliges regning, indtil en principiel sag om ABA-behandling kunne blive afgjort. Selv om denne afgørelse er blevet forsøgt appelleret af provinsregeringen er regeringen blevet tvunget til at fortsat at give bevillinger til Andrews behandling (se Seksårig vinder ret til fortsat ABA-behandling).

»Det har været en fantastisk succeshistorie for vores familie og for Andrew, men hvad med alle andre børn med autisme? Andrew er kun et af mange børn med autisme i Ontario«, siger Andrews far.

I følge regeringen er aldersgrænsen for ABA-behandling blevet indført fordi forskning har vist, at de bedste resultater opnås, når børnene er mellem to og fire år gamle. Regeringen har også fremført, at behandling til børn over 5 år gamle er skolesystemets ansvar, og at skolesystemet har midler til specialundervisning.

David Lowery og hans advokat, Patrick Lassaline, fungerer nu som rådgivere for den gruppe af 14 forældrepar, som senere i år skal i retten i en tilsvarende sag omkring diskrimination af børn med autisme, som er over 5 år gamle. Disse forældre har børn, som enten allerede har mistet retten til offentlig finansieret ABA-behandling, eller som vil gøre det i den nærmeste fremtid.

Ardtrea United Church vil afholde ‘Celebrate Andrew Lowery Day’ lørdag den 23. august og alle indtægter vil gå til en fond til betaling af sagsomkostninger i forbindelse med ABA-retssager.

Kilde: Barrie Advance, Ontario 30. juli 2003

Joi Bay / 13.08.2003