ONTARIO, CANADA

Ontario starter alternativ til ABA for skolebørn

I den canadiske provins Ontario har børn med autisme, som er under seks år gamle, ret til offentlig finansieret, intensiv adfærdsanalytisk behandling. Men det samme behandlingstilbud gælder ikke for børn over seks år, hvilket er resulteret i stor utilfredshed hos forældre til børn med autisme. Både hos dem, der aldrig er kommet i gang med behandlingen inden barnet fylder seks år – fordi barnet er diagnosticeret sent eller fordi barnet har stået på venteliste – og hos de forældre, hvis børn må afbryde en igangværende og succesfuld behandling, når de fylder seks år (se 50 familier klager til menneskerettighedskommission over manglende autismebehandling)

For at kompensere for det manglende behandlingstilbud til børn med autisme, som er over seks år gamle, vil socialministeren, Brenda Elliott, nu igangsætte et pilotprojekt for skolebørn i byen London, som ligger ca. 200 km sydvest for Toronto. Hvis dette pilotprojekt bliver en succes, vil det blive udvidet til at omfatte de ca. 6000 skolebørn med autisme i Ontario.

Brenda Elliott siger, at det nye tilbud til skolebørn med autisme, som vil være klar i løbet af oktober måned, vil skabe en overgang mellem den intensive adfærdsanalytiske behandling i småbørnealderen og det større samfund. »Vores nye tilbud bliver det første af sin art i Nordamerika. Vi ønsker at tilbuddet skal være meget fleksibelt og vi vil have en stærk lokal forankring «, siger Brenda Elliott.

Tilbuddet vil blive opdelt i 16-ugers blokke og vil finde sted i lokalsamfundene. Barnet og dets forældre vil opstille nogle mål sammen med en vejleder og vil arbejde frem mod disse mål i løbet af de 16 uger. Som et eksempel nævner Elliott, at et barns mål kunne være at gå til spejder på egen hånd, hvorfor barnet så skulle lære de færdigheder, der forudsættes, for at man kan begå sig blandt jævnaldrende.

Elliott fremhæver at hendes ministerium har hentet konsulentbistand til planlægning af det nye tilbud til børn med autisme. »Vi bad vores fagfolk om at give os deres bedste råd for at være sikre på, at det nye tilbud vil fungere godt«, seger hun. Ministeriet vil evaluere tilbuddet i London og vil derefter revidere det, inden det udvides til at omfatte hele provinsen.

Mens nogle forældre ønsker ABA-behandlingen udvidet til også at omfatte skolebørn, har ministeriets eksperter skønnet, at det ikke er det bedste for skolebørn, som snarere har brug for sociale færdigheder.

Forsøgsprojektet vil omfatte ca. 120 børn og vil blive tilbudt flere forskelle steder, i lokalcentre og på skoler, men Elliott understreger, at der ikke er tale om et skolebaseret tilbud, og det vil ikke blive placeret i skoletiden.

»Ikke alle vil være tilfredse med, at ABA ikke tilbydes til skolebørn, men det nye tilbud er under alle omstændigheder et skridt i den rigtige retning, og vil hjælpe børn med autisme til at tage del i samfundslivet, gå til fødselsdagsfester og til skolerarrangementer. Det er ikke en løsning, men der findes ingen helbredelse for autisme. Men det er en start«, siger ministeren. »Alle forældre er engagerede i deres børns udvikling, og hvis vi kunne knipse med fingrene og etablere alle mulige tilbud, ville vi gøre det, men det er ikke muligt«, siger hun. Hun understreger samtidig, at bevillingerne til autismebehandling er steget betragteligt – fra ingenting i 1999 til CA$ 100 mio. i 2006 (477 mio. DKK). »Ontario vil uden tvivl have det bedste tilbud til børn med autisme i hele Nordamerika«.


Kilde: The Brockville Recorder & Times (Ontario), 12. august 2003.

Joi Bay / 14.08.2003