ONTARIO, CANADA

Oppositionen angriber regering på spørgsmål om tidlig og intensiv intervention

Regeringen i den canadiske provins Ontario har forpligtet sig til at hjælpe forældre til børn med autisme, som er over seks år gamle, med at betale for adfærdsanalytisk behandling, men regeringen har brug for mere tid, sagde premierminister Dalton McGuinty i den forløbne uge.

I parlamentet opfordrede oppositionens ordfører, Shelly Martel fra New Democratic Party, McGuinty til ikke at undervurdere vores fælles forpligtelse til at hjælpe de børnefamilier, som er ramt af autisme. Hun beskyldte regeringen for at svigte et valgløfte ved ikke at udvide den offentlige støtte til ABA-behandlinger til også at omfatte børn over seks år gamle.

»Det er nu, du skal holde ord« råbte Shelly Martel i parlamentet til McGuinty, »for familier med børn med autisme skal ikke tvinges til at gå til domstolene for at få ABA-behandling«.

McGuinty svarede, at hans regeringen gennemførte disse retssager om ABA-behandling, fordi der var større principper på spil, nemlig en regerings ret til at prioritere sine udgifter. Det skyldes ikke manglende vilje til at hjælpe, forsikrede McGuinty.

»Regeringens advokat har rådet os til at føre disse retssager, fordi det er et spørgsmål om domstolene kan tvinge en regeringen til bestemte typer af udgifter«, forklarede McGuinty. Han indrømmede dog også, at det ikke er den eneste begrundelse for ikke på nuværende tidspunkt at udvide ABA-bevillinger til at omfatte børn over seks år gamle. »Der er ikke nok kvalificerede fagfolk til at give ABA-behandling til børn under seks år, og slet ikke til dem over seks år«.

Men Shelly Martel købte ikke denne argumentation og beskyldte McGuinty for at løbe fra sine valgløfter, der havde haft til formål at købe stemmer fra forældre til børn med autisme.

En domstolsafgørelse fra slutningen af oktober måned forlængede for anden gang en række børns ret til offentlig finansieret ABA-behandling, mens forældrene venter på en egentlig dom i sagen mellem forældre og regering.

»Beviserne i denne sag har overbevist mig om, at hver af de sagsøgende børn vil lide uoprettelig skade hvis forlængelsen ikke gives«, skrev dommer Nancy Backhouse i sin afgørelse. Hun bemærkede desuden, at selv om det ligger regeringen på sinde at begrænse udgifter, så må behandlingerne fortsætte, indtil der falder en dom i januar måned. »Selv om statens omkostninger er en vigtig sag, så er disse børns velfærd vigtigere«, skrev dommeren.

Forældre til børn med autisme bekæmper regeringens politik ved hjælp af retssager og klager til menneskeretsdomstolen; klager, hvori de hævder, at afbrydelse af ABA-behandling når børnene fylder seks år er diskriminerende og i modstrid med principperne for ret til sygesikring.

Kilde: The Standard (St. Catharines, Ontario), 11. december

 

Joi Bay / 12.12.2003