NORDIRLAND

Appel om offentlig finansiering af ABA-behandling

Indtil for fire år siden vidste forældrene til den dengang 10-årige Jude Campbell ikke, hvad der var galt med deres dreng. Han havde igennem hele sin skolegang haft store indlæringsvanskeligheder, og havde problemer med at følge med fagligt og socialt i sin klasse på St Anthony's Primary School i Craigavon. Skolen opfattede Jude som ‘et håbløst tilfælde' -- han forstod kun en håndfuld ord, han kunne ikke stave, forstod intet matematik og kunne kun med stort besvær efterligne bogstaver. Det var først da Jude som 10-årig blev diagnosticeret med autisme, at hans problemer blev forstået, og han fik kvalificeret hjælp.

I år 2000 kom Judes forældre nemlig i kontakt med PEAT. PEAT er en forkortelse for Parents' Education as Autism Therapists; en interesseorganisation for forældre til børn med autisme, som arbejder for at få indført adfærdsanalytisk behandling som et offentligt behandlingstilbud i Nordirland.

Dr. Ken Kerr, som er ekspert i anvendt adfærdsanalyse, opstillede et hjemmeundervisningsprogram for Jude, og i løbet af de næste par måneder oplevede familien Campbell store forbedringer i øjenkontakt, koncentration og opmærksomhed fra Judes side.

Mrs Campbell fortæller: »Det var første gang, vi oplevede en fagperson, som forstod vores søn, og som kunne hjælpe os. Før Jude startede i ABA-programmet var han væk i sin egen verden. ABA gav os vores søn tilbage«

Det er hans mor, der underviser ham efter ABA-principper, og han har nu lært at læse og skrive, kan stave til mere end 500 ord og hans læringstempo er stadig højt.

»Vi kan selvfølgelig ikke garantere, at Jude som voksen vil blive i stand til at passe et arbejde og leve et uafhængigt liv, men vi kan garantere, at vi med hjælp fra PEAT og ABA har givet ham de bedste chancer for at lykkes«, siger hans mor.

Mrs Campbell gentager sin appel om, at regeringen giver støtte til ABA-behandlinger. »ABA har reddet både mit og Judes liv, men det er meget intenst og udmattende at give ABA-behandling i mere end seks timer om dagen uden nogen form for hjælp. Jeg har måttet betale hjælpetrænere for at gøre det overkommeligt, men da jeg søgte staten om hjælp, var svaret et nej. Jude og jeg skal nok klare os uden økonomisk støtte, men det er vigtigere end nogensinde at sikre finansiering til andre børn med autisme«, slutter Mrs Campbell.

Kilde: Belfast News Letter (Northern Ireland), 3. januar 2004

Parents' Education as Autism Therapists' web-site har adressen www.peatni.org

Joi Bay / 5.1.2004