NEWFOUNDLAND, CANADA

Appeldomstol stadfæster ret til behandling

En appeldomstol i den canadiske provins Newfoundland har stadfæstet en tidligere afgørelse, der giver en 6- årig dreng ret til intensiv, tidlig behandling for autisme.

I dommen, som i fredags faldt i Newfoundland Supreme Court Trial Division, bekræfter dommer Maureen Dunn den afgørelse, som Human Rights' Board of Inquiry traf i december 2002.

Det var drengens bedstemor, Gloria Sparkes fra St. John, som indgav en klage til menneskeretskommissionen, efter at hendes barnebarn, Bandon, have fået en autismediagnose og var blevet sat på en venteliste til ABA-behandling. Han blev på den måde tvunget til at vente på behandling, på trods af at anvendt adfærdsanalyse er den anbefalede behandling for børn med autisme, og på trods af at tidlig intervention er afgørende. Brandon er nu seks år gammel.

Menneskeretskommissionen traf oprindelig en afgørelse til fordel for Sparkes, og beordrede provinsen til at sørge for et tilstrækkeligt antal behandlingspladser for at fjerne ventelisten til behandling. Kommissionen gav også Brandon en erstatning på CA$ 3000 (13.000 DKK).

I februar 2003 meddelte provinsen, at den vil investere yderligere CA$ 1.88 mio. i autismebehandilng (7,9 mio. DKK) over en treårig periode, hvilket vil forhøje autismebudgettet til CA$7.9 mio. (34,8 mio DKK). Men samtidig meddelte regeringen, at den ville appellere menneskeretskommissionen afgørelse i sagen omkring Brandon. Det er denne appelsag, som nu er afgjort til Brandons fordel.

I retten argumenterede provinsen med, at menneskeretskommissionen afgørelse kunne påvirke regeringens politik, hvis det blev stadfæstet, at ventelister er uacceptable og diskriminerende. Regeringens advokat sagde, at afgørelsen kunne få indflydelse på hele sundhedssystemet, hvor ventelister er ganske udbredte. En anden indvending var spørgsmålet om de nødvendige bevillinger. Advokaten forklarede i retten, at det er almindeligt kendt, at budgetterne til sundhedsvæsenet i Newfoundland og Labrador er stramme.

Dommeren slog imidlertid fast, at selv om denne særlige sag kunne få implikationer for sundheds- og socialsystemerne, så er denne sag ikke anderledes end andre sager om diskrimination i henhold til bestemmelserne om grundlæggende rettigheder.

Kilde: St. John's Telegram, 6. februar 2004

Tidligere artikler om ABA-behandling i Newfoundland
165 børn i statsligt ABA-program
Skolebørn får ikke del i ABA-behandling
Ventetid til ABA-behandling er brud på basale rettigheder
Bedsteforældre anlægger sag om diskrimination pga. forsinket ABA-behandling

 

Joi Bay / 9.02.2004