WALES

Masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis

Som det første universitet i Europa opretter University of Wales nu en masteruddannelse i Applied Behaviour Analysis; en uddannelse, som samtidig giver mulighed for at opnå den internationalt anerkendte certificering som ABA-terapeut — Board Certified Behavior Analyst (BCBA).

Der er i disse år internationale bestræbelser på at uddanne et korps af adfærdsanalytikere, som er uddannet på højt niveau. Behavior Analysts Certification Board, som er en del af Association for Behaviour Analysis International, har defineret to niveauer af certificering for universitetsuddannede analytikere: Board Certified Affiliated Behaviour Analysts (BCABA) som er første niveau og Board Certified Behaviour Analysts (BCBA), som er højeste niveau. Masteruddannelsen på University of Wales opfylder kravene til den teoretiske del af certificering på højeste niveau. Når en kandidat desuden har opfyldt kravene om superviseret klinisk praksis kan kandidaten indstille sig til den eksamen, der giver certificering som Board Certified Behaviour Analysts (BCBA).

Masteruddannelsen i Applied Behaviour Analysis ved University of Wales i Bangor er et deltidsstudie, som har til formål at give terapeutisk kompetence i brug af principperne for anvendt adfærdsanalyse. Studiet retter sig især mod behandlere, som arbejder med klienter, der kan profitere af adfærdsanalytisk behandling. Kurset er tilrettelagt således, at det udvikler teoretisk viden og praktisk klinisk erfaring på højt niveau.

Optagelseskravene er enten en universitetsuddannelsei psykologi eller en tilsvarende universitetsuddannelse, men personer med relevant erhvervserfaring, som ikke har en universitetsuddannelse, kan også søge om optagelse.

Masteruddannelsen tager to eller tre år på deltid og afsluttes med en forskningsbaseret afhandling. I alle semestre skal man være fysisk til stede i Bangor en dag om ugen.

Den fulde uddannelse fører frem til en mastergrad i Applied Behaviour Analysis, men der er mulighed for to lavere afgangsniveauer. Postgraduate Certificate in Applied Behaviour tildeles studerende, som har afsluttet de første tre moduler (svarende til et års studier), der omfatter en begrebsmæssig forståelse af ABA, adfærdssteorier om udviklingen af og behandling af adfærdsmæssige forstyrrelse samt behandlingsmetoder i forhold til forskellige populationer. Titlen Postgraduate Diploma in Applied Behaviour Analysis tildeles studerende, som har fuldført yderligere to moduler, der omfatter nøglekvalifikationer til brug af adfærdsanalytiske principper i klinisk praksis. Endelig tildeles titlen MSc in Applied Behaviour Analysis til studerende, som afslutter deres studier med en forskningsbaseret afhandling. Det er kun den afsluttende masteruddannelse, som giver forudsætninger for at kunne blive certificeret af Behavior Analyst Certification Board (BACB)

Undervisningen har form af en kombination af workshops, computerbaserede kurser, praktiske øvelser og forskningsprojekter. Selve undervisningen vil blive baseret på principper fra anvendt adfærdsanalyse. Dette indebærer et motiverende og nyskabende kursusindhold, regelmæssig målinger af læringen, fleksibel kommunikation mellem studerende og lærere samt et positivt studiemiljø.

De studerendes viden og forståelse vil blive testet i form er en række metoder, herunder skriftlige opgaver, computerbasererede multiple-choice spørgsmål, kliniske rapporter, forskningsoplæg og en forskningsbaseret afhandling.

Det forventes at de fleste studerende vil være finansieret af deres arbejdsgivere. Universitet råder dog over stipendier, som man kan ansøge om.

Man kan læse om masteruddannelsen i Applied Behavior Analysis på websitet www.psychology.bangor.ac.uk/

Yderligere information fra en af studielederne:

Dr Carl Hughes, BCBA.
Email: c.hughes@bangor.ac.uk

Dr Steve Noone, BCBA
Email: s.j.noone@bangor.ac.uk

Behavior Analyst Certification Board (BACB) har webadressen http://www.bacb.com/. Her kan man læse mere om de teoretiske og kliniske krav for at blive certificeret på forskellige niveauer.

Joi Bay /24.03.2004