BRITISH COLUMBIA, CANADA

Ny bog om kampen for ret til behandling

Siden 1998 har kampen om retten til ABA-behandling for børn med autisme kørt i det canadiske retssystem. Først i provinsen British Columbia og nu i Supreme Court of Canada i Ottawa . I forbindelse med den seneste retssag, som starter den 9. juni i år, er der udkommet en bog, som ser kritisk på regeringernes brug af forskningsresultater i disse retssager. Bogens titel er Science for Sale in the Autism Wars.

I tre forskellige kollektive retssager om autismebehandling har domstole i British Columbia tre gange gennemgået den videnskabelige dokumentation for forskellige former for autismebehandling for børn. I alle tre sager nåede domstolene frem til, at behandling for autisme er 'medicinsk nødvendig', og at en sådan behandling skal være et tilbud til børn med autisme, eftersom der er tale om en grundlovssikret sundhedsydelse. Men regeringen i British Columbia har ignoreret alle tre afgørelser og har i stedet appelleret til Canadas højesteret.

I den første sag, som efter navnet på en sagsøgerne kaldes Auton 2000, afsagde BC Supreme Court en kendelse, der slår fast, at behandling for autisme er medicinsk nødvendig, og retten pålagde derfor regeringen at betale for denne form for behandling. I den anden sag, Auton 2002, stadfæstede BC Court of Appeal den tidligere dom og pålagde igen regeringen at betale for den nødvendige behandling. Den tredje sag, Anderson 2003, blev ført ved BC Supreme Court, som nåede frem til nøjagtig det samme resultat, og domstolen pålagde regeringen at stoppe retssagerne og betale for behandlingen.

Efter af regeringen i British Columbia har appelleret den seneste Auton-sag til Supreme Court of Canada er provinsregeringerne fra Canadas øvrige regeringen gået ind i retssagen som bisiddere. Det skyldes, at provinsregeringerne opfatter sagen som en principiel sag om domstoles ret til at prioritere udgifter til sundhedssystemet; en ret, som regeringerne ikke mener kan ligge hos domstolene. Der er enighed om, at den dom, som snart falder i Supreme Court of Canada, vil være en principiel sag, der vil få vidtrækkende konsekvenser ikke alene for børn med autisme, men for alle fremtidige patienter i det canadiske sundhedssystem.

Kernen i regeringernes forsvar for en fortsættelse af den nuværende praksis omkring ABA-behandling af børn med autisme er en forskningsrapport produceret af British Columia Office of Health Technology; en rapport, som andre forskere og forældrene til børn med autisme mener er et bestilt arbejde og hvis resultater ikke holder. Forældrene hævder, at de regeringsbetalte forskere er blevet beordret til at fortolke forskningsresultater på en bestemt måde, der favoriserer regeringerne.

I den tidligere sag ved British Colubia Supreme Court gav domstolen forældrene ret i, at regeringens forskningsmæssige dokumentation var 'åbenlyst skævvredet'. Men den samme rapport, som altså tidligere er blevet underkendt, bliver nu af regeringerne endnu engang fremlagt ved den kommende sag ved Canadas højesteret.

Bogen Science for Sale in the Autism Wars, som har undertitlen Medically necessary treatment, the court battle for health insurance and why health technology academics are enemy number one, er skrevet af sociologen Dr. Sabrina Freeman. Sabrina Freeman er mor til Mickey, som har autisme men som nu i kraft af tidlig og intensiv ABA-behandling er en velfungerende og begavet teenager. Sabrina Freeman er også medstifter af og forkvinde for FEAT i British Columbia, Families for Early Autism Treatment of B.C.

Bogen handler om, hvordan de statsbetalte forskere fra British Columia Office of Health Technology har ladet sig udnytte i regeringens kamp for at undgå at skulle betale for den dyre ABA-behandling. Bogen gennemgår de tidligere retssager, hvor domstolene har lagt den af forældrene fremlagte videnskabelige dokumentation om ABA-behandlingens effekter til grund for deres afgørelser, mens regeringens egen dokumentation er blevet afvist som uvidenskabelig.

Kilde: Emediawire (press release) - 20. maj 2004

Bogen Science for Sale in the Autism Wars kan købes hos forlaget, SKF books. Prisen er CA$ 23.00 plus forsendelse - i alt CA$ 36.00.

De tre domstolsafgørelser er tilgængelige online fra FEAT of British Columbia
Auton v. British Columbia 2000, BC Supreme Court
Auton v. British Columbia 2002, BC Court of Appeal
Anderson v. British Columbia 2003, BC Supreme Court

Et radiointerview med Sabrina Freeman, hvor hun fortæller om sin nye bog, blev sendt den 17.4.2004 på wsRadio. Det 20-minutter lange indslag kan - afbrudt af reklamer - høres som internetradio.

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Joi Bay 22.05.2004