BRITISH COLUMBIA, CANADA

Kontroverser inden afgørende retssag

En mor, hvis søn med autisme er part i den kommende højesterestssag om ABA-behandling i den canadiske provins British Columbia, anklager nu den ledende statsadvokat for utidig indblanding i rettens arbejde.

Sagen, der efter et af børnene kaldes Auton vs. British Columbia, er appelleret af regeringen i British Columbia efter at provinsens Court of Appeal i 2002 bestemte, at tidlig og intensiv indsats over for autisme er en medicinsk nødvendig behandling, som skal finansieres af det offentlige. Behandlingen koster op mod CA$ 60.000 om året (272.000 DKK).

Den kommende afgørelse i Canadas højesteret forventes at blive en principiel og altafgørende for det fremtidige forhold mellem provinsregeringer og domstole i spørgsmål om sundhedspolitik.

I ugen op til højsteretssagen har B.C. Attorney-General Geoff Plant offentliggjort et debatindlæg i aviser i British Columbia. Heri hævder Plant, at den kommende dom kan »føre til ubegrænsede udgifter for sundhedssystemet«, og at »domstolene er ikke det rette sted for denne type af politiske prioriteringer«.

Jean Lewis, som er mor til et af de børn, hvis ret til behandling skal nu skal afgøres af højesteret, siger, at det er uhørt, at den ledende statsadvokat blander sig i sagen ved at offentliggøre debatindlæg.

»Han skriver jo, at det ikke er op til domstolene at afgøre, hvordan sundhedsudgifter skal prioriteres, at denne sag vil få sundhedsudgifterne til at eksplodere og at vi jo har valgt regeringen til at foretage disse prioriteringer«

»Hvorfor offentliggør den ledende statsadvokat sådanne synspunkter tre dage inden sagen kommer for retten. Det er helt forkert«.

Geoff Plant svarede igen, og hævder, at der ikke er fare for, at juryen bliver påvirket af hans bemærkninger til sagen.

»I en sag, som er så betydningsfuld som Auton vs. British Columbia, mener jeg, at jeg har ret til gøre offentligheden opmærksom på sagen, og det er præcis hvad jeg har gjort. Man skal huske, at denne sag kun er endt i Supreme Court of Canada fordi det er en sag af betydelig offentlig interesse, og jeg mener det er vigtigt, at denne sag ikke alene diskuteres af domstolene, men også i offentligheden. Det er godt at have en debat om disse spørgsmål, og jeg kan ikke forestille mig et mere passende tidspunkt for sådan en debat«, siger Plant.

Sundhedsminister i British Columbia Colin Hansen, som i år 2000 sagde, at »nu er det tid til, at regeringen holder op med at skjule sig bag domstolene«, siger nu, at regeringen med retssagen varetager sin forpligtelser.

»Appellen handler jo ikke om disse børn skal have offentlige finansieret behandling eller ej. Disse børn skal selvfølgelig have den behandling, de har brug for, og det er præcis, hvad der sker«, siger han. »Appellen handler om det er op til domstole at diktere hvordan regeringer skal prioritere deres sundhedsudgifter«.

Hertil siger Jean Lewis, at selv om det er mere end 18 måneder siden domstolen i British Columbia pålagde regeringen at betale for behandlingen, er regeringen først begyndt at betale for ½ år siden.

»Vi har opfyldt domstolens krav om betaling for behandlingen«, siger sundhedsministeren.

Antallet af ‘biintervenienter’ er en tydelig indikator på retssagens store betydning (en biintervenient er en part, som indtræder i en civil retssag på den ene parts side fordi vedkommende har en interesse i sagens udfald). 18 forskellige parter er indtrådt i sagen. Alle canadiske provinser er indtrådt i sagen på British Columbias side, men også forældrene til børn med autisme har fået følgeskab af andre interessenter..

En af disse er Women's Legal Education and Action Fund (LEAF) og Disabled Women's Network Canada (DAWN), som bliver repræsenteret af advokaten Fiona Sampson. Hun siger, at sagen er ‘exceptionel’ og vil få vidtrækkende konsekvenser.

»Fra et lighedsperspektiv er sagen vigtig, fordi lige ret for børn med autisme handler om deres ret til behandling for deres handicap«, siger Fiona Sampson. »For mine klienter er det afgørende, at små piger med autisme på et tidspunkt bliver kvinder med handicap, og deres skæbne vil i høj grad blive isolation og institutionalisering. Når kvinder med handicap bliver institutionaliseret, er de i meget stor fare for at blive ofre for seksuelle og voldelige overgreb«.

Kilde: The Vancouver Sun (British Columbia), 8. juni 2004

De tidligere domme i Auton vs. British Columbia er tilgængelige online:
Auton v. British Columbia 2000, BC Supreme Court
Auton v. British Columbia 2002, BC Court of Appeal

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Ny bog om kampen for ret til behandling
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Joi Bay10.06.2004