BRITISH COLUMBIA, CANADA

Ret til behandling eller domstolsindblanding i sundhedssystemet?

Canadiske skatteydere vil skulle betale skyhøje skatter, hvis behandling bliver ophøjet til en grundlæggende rettighed, der er beskyttet af de canadiske menneskerettigheder. Det fremførte advokaten for den indklagede provins, British Columbia, på førstedagen af højesterets behandling af sagen Auton vs. British Columbia.

Forældre til adskillige børn med autisme sad klar på tilhørerpladserne, da et dusin advokater procederede for og imod, at regeringen i British Columbia skal tvinges til at betale for tidlig intervention til børn med autisme. En behandling, der kan koste op mod CA$ 60.000 om året (272.000 DKK).

Retssagen i den canadiske højesteret er kulminationen på seks års kamp mellem forældre til børn med autisme og regeringen i British Columbia; en sag, som startede da regeringen nægtede at bevilge midler til tidlig og intensiv ABA-behandling af børn med autisme. Regeringen hævdede, at denne behandlingsform er ‘uprøvet, kontroversiel, eksperimentel og ikke medicinsk nødvendig’.

Sagen opfattes som principiel, fordi en sejr for forældrene vil åbne op for tilsvarende krav fra andre patientgrupper. Sagen bliver af mange bedømt som den vigtigste sag om Charter of Rights siden disse grundlæggende rettigheder blev lovfæstet i 1982.

Hvis domstole får ret til at beordre bestemte former for behandling til børn med autisme, vil det ødelægge de provinsielle sundhedssystemer advarede rækken af advokater, som repræsenterede syv provinsregeringer og den føderale regering. De beskyldte de tidligere domme i denne sag for at ødelægge den demokratiske proces, når dommene fastslog, at autismebehandling er medicinsk nødvendig og at det er en overtrædelse af handicappedes grundlæggende rettigheder ikke at give denne form for behandling.

»Alle skatteindtægter vil skulle bruges på sundhedsområdet«, sagde Graham Garton, som i sagen repræsenterer den føderale canadiske regering. »Budgetterne vil skulle være ubegrænsede« sagde han, da han fremlagde sagen for de syv dommere i Supreme Court. Det blev også fremført, at denne form for behandling ikke er en medicinsk behandling, men en pædagogisk metode, som ikke falder ind under sundhedssystemets ansvarsområde.

Graham Garton fortsatte: »Denne sag handler ikke om 50 eller 75 mio. CA$ til børn med autisme i British Columbia (227 - 340 mio. DKK). Den handler om hvordan vores sundhedssystem skal indrettes og styres. Hvis særlige behandlinger bliver gjort til en konstitutionel ret, så vil sundhedsudgifterne eksplodere«

Det skønnes at kun 70% af alle sundhedsudgifter bliver finansieret af det offentlige. Udgifter til medicin og mange behandlinger, der ikke udføres af læger, bliver normalt ikke dækket af det offentlige.

Men forældrene har i to tidligere retsinstanser fået medhold i, at denne behandling er medicinsk nødvendig, og at regeringen i British Columbia har krænket børnenes rettigheder i henhold til Charter of Rights, som garanterer ligestilling for personer med handicap.

»Regeringens beslutning om ikke at dække udgifter til ABA-behandling kan meget vel have være forkert, den kan have være uklogt ikke at hjælpe disse børn, og det kan have været økonomisk uhensigtsmæssigt på lang sigt, men det var ikke diskriminerende over for disse børn«, fremførte Geoffrey Cowper, som er advokat for regeringen i British Columbia.

Advokaten for forældrene Christopher Hinkson argumenterede, at regeringen havde afvist denne form for behandling uden først at undersøge dens effekter eller dens langsigtede økonomiske konsekvenser.

Forældrene til børn med autisme i British Columbia bliver i retssagen støttet af en lang række ‘biintervenienter’ (støttende parter i sagen), hvis advokater argumenterede for, at det netop er dommernes opgave at bruge Charter of Rights til at beskytte svage grupper af samfundsborgere; i dette tilfælde børn med autisme.

De fleste børn med autisme er dømt til et liv i isolation, social udstødelse og elendighed, sagde Mary Eberts, som repræsenterer Friends of Children with Autism. Ms Eberts fordømte regeringen i British Columbia, når den hævder, at disse børn ikke bliver diskrimineret, fordi de – lige som alle andre – har ret til behandling for cancer og for halsbetændelse. »For disse børn er behandling i samme omfang, som andre børn modtager, diskriminerende. Vi er forsamlet her i retten fordi lovgiverne i British Columbia ikke har opfyldt deres forpligtelser. Rettens dom vil blive afgørende for, hvordan regeringer fremover skal udfylde deres roller«, sagde Ms. Eberts.

Mr. Hinkson sagde, at regeringen i British Columbia har frataget disse børn muligheden for at leve et meningsfuldt, selvstændigt liv. Han sagde, at 90% af børn, der ikke får tidlig intervention, ender på institutioner, hvilket koster mindst CA$500.000 (2,3 mio. DKK) – hvilket er meget dyrere end udgiften til tidlig behandling. »Når regeringen siger, ‘Vi tror ikke at denne behandling hjælper’ uden at foretage en grundig analyse af behandlingens resultater, er der tale om diskrimination«, sagde Mr. Hinkson.

Advokaten for Ontario, Robert Charney, fremførte, at sundhedsudgifter for CA$33 mia. for øjeblikket ikke bliver dækket af det offentlige (149 mia. DKK). Hvis domstolen følger forældrenes krav, ville disse milliarder ende som offentlige udgifter. »Domstole skal ikke gøre forsøg på at styre sundhedssystemet på baggrund af enkelte sager«, sagde Mr. Charney.

Elizabeth Shilton, en advokat for Canadian Association of Community Living, svarede: »Det er netop domstolenes opgave at overvåge regeringernes beslutninger. Denne sag er ganske simpel. Den handler om, at der findes en effektiv behandling, men at børn med autisme ikke får adgang til denne behandling«.

Det forventes, at der vil gå flere måneder, inden der falder dom i sagen.

Kilder:
The Globe and Mail, Canada - 10.juni 2004
National Post, Canada - 10.juni 2004

Ministry of Children and Family Development i British Columbia har på deres website gennemgået sagens forløb: http://www.mcf.gov.bc.ca/media_site/auton.htm

De tidligere domme i Auton vs. British Columbia er tilgængelige online:
Auton v. British Columbia 2000, BC Supreme Court
Auton v. British Columbia 2002, BC Court of Appeal

TIdligere artikler om ABA-behandling i British Columbia
Kontroverser inden afgørende retssag
Ny bog om kampen for ret til behandling
Ny videofilm om tidlig indsats
Regering taber for tredje gang sag om ABA-behandling
Regeringen kan ikke opfylde løfter om autismebehandling
Forældrekritik af bevilling til autismebehandling
Indiansk familie føler sig svigtet af regeringsparti i sag om ABA-behandling
Dom om ret til intensiv behandling forsøges appelleret
Børn med autisme i British Columbia får nu ret til intensiv og tidlig behandling
Delvis sejr for forældre til børn med autisme

Joi Bay11.06.2004