PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA

ABA-tilbud i Prince Edward Island

I Canada er behandlingstilbud til børn med autisme de enkelte provinsers ansvar. Og der er meget store forskelle på, i hvilket omfang provinserne giver tidlig og intensiv ABA-behandling til småbørn.

I Prince Edward Island, som er Canadas mindste provins med kun 138.000 indbyggere, dækker staten delvis udgifter til ABA-behandlinger. Denne form for behandling er intensiv og har form af 1:1-sessioner mellem en voksen og et barn med autisme. Derfor er det en meget dyr behandlingsform.

I Prince Edward Island er der mulighed for at få betalt op til 20 timers ABA-behandling om ugen, men støtten er indtægtsbestemt.

Provinsens koordinator for tidlig intervention, Andrea Noonan siger: »ABA-forskningen kan på nuværende tidspunkt ikke angive det præcise antal timer, der er nødvendige for at få de bedste behandlingsresultater«.

Denne situation betyder, at nogle forældre vælger at betale forskellen på det offentlige og det optimale tilbud. »Vi betaler selv forskellen, fordi vi ønsker det bedste for Mark. Men hvis der var tale om en hvilken som helst anden form for sygdom, skulle vi ikke betale noget«, siger Heather Houston, mor til Mark Houston.

På ventelisten til ABA-behandling er der for øjeblikket kun 6 børn, og provinsregeringen er meget stolt over sit ABA-program, som har en – i forhold til andre provinser – rimelig dækningsgrad og kun en minimal venteliste. Desuden stopper den offentlige ABA-behandling ikke når børnene kommer i skole, sådan som det er tilfældet i de fleste andre canadiske provinser.

The Autism Society of Prince Edward Island er mindre imponeret over provinsens satsning på dette område. Foreningen mener, at autisme skal opfattes som andre sygdomme, og at behandlingen derfor skal være gratis for forældrene. For at styrke kvaliteten i behandlingerne har foreningen hentet en ABA-specialist fra New York til provinsen, hvor han vil holde workshops for de forældre, der selv betaler for behandlingen.

Kilde: CBC Prince Edward Island, Canada - 15. juni 2004

Joi Bay16.06.2004